Články převzaté

Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků - tematická zpráva ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků v předškolním, základním a středním vzdělávání.

Text dostupný online na http://www.csicr.cz/html/TZ_Podpora_mimoradne_nadanych/flipviewerxpress.html