Články převzaté

Testování schopností vašeho dítěte

Co byste měli vědět a na co sebe i vaše dítě připravit?

Několik informací ohledně testování

Jednou z oblastí, na kterou je možné se při testování zaměřit, je profil schopností dítěte. Takto zaměřené testování probíhá většinou za použití individuálního inteligenčního testu, který zadává psycholog. Testování profilu schopností vám může poskytnout cenný vhled do silných a slabých stránek Vašeho dítěte, do jeho schopností a oblastí, ve kterých má předpoklady se v budoucnu nejvíce rozvíjet. Je také cenným zdrojem informací o tom, jak vaše dítě přistupuje k učení.

Článek najdete na: http://www.nadanedeti.cz/pro-rodice-testovani-schopnosti