Články převzaté

Proč má smysl učit přírodní vědy

Zajímavý článek prof. Cejnara publikoval na svých stránkách týdeník Respekt. Článek si v celém znění můžete přečíst zde: http://www.respekt.cz/externi-hlasy/proc-ma-smysl-ucit-prirodni-vedy