Články převzaté

Obtíže v identifikování rozumově nadaných žáků a studentů

Všechny nadané děti se nechovají při běžné školní práci tak, jak odpovídá jejich typickým charakteristikám. To může mít řadu příčin. Může to být způsobeno např. jejich osobnostním laděním, sníženým sebevědomím, nevhodným třídním klimatem, nevhodnými učebními postupy, neidentifikovanou poruchou učení, problémy v rodině atd. Skutečný rozumový potenciál těchto dětí tak může být velmi snadno pro mnohé učitele zastřen. Jindy naopak jsou pozitivní poznávací potřeby nadaných dětí tak silné, že mohou, při neodhalení skutečných příčin „neobvyklého" chování, působit velmi rušivě, mohou být zaměněny s poruchou chování a mohou vést ke vzniku řady sociálních a emocionálních problémů

Více viz: http://www.nadanedeti.cz/pro-ucitele-obtize-v-identifikovani