Články převzaté

Newsletter konference KORONA

Konference o rozvoji nadání (KORONA) se konala 14. září 2017 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pořádali ji kromě zmíněné fakulty také Jihomoravský kraj, Centrum rozvoje nadaných dětí a Národní insitiut pro další vzdělávání. Hlavním tématem byla identifikace nadání. Stěžejní příspěvky, které zazněly, přináší newsletter.

Newsletter v elektronické podobě naleznete zde.