Poradna

Rychlý rozcestník

 - Jsem rodič nadaného dítěte…jak mám postupovat      

 - Jsem učitel nadaného žáka…jak mám postupovat

Pokud Váš dotaz nenaleznete v odpovědích níže, můžete nás  kontaktovat přes Online poradnu, případně oslovit Vašeho krajského koordinátora podpory nadání.

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke  vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky.

Profily týmu expertů poradny..

 

Dotazy

Pro Vaše mailové dotazy používejte adresu

Než položíte Váš dotaz, přesvědčte se, že již nebyl zodpovězen v publikovaných odpovědích.

Publikované odpovědi

Kde získat finanční podporu? Nadaní žáci jsou často z chudých rodin; náklady na některé aktivity jsou poměrně vysoké, neumožňují tedy žákům se jich zúčastnit (nebo žáci neví, kam se o podporu přihlásit). Často je problém i cestovné.

Pro zájemce z řad jednotlivců doporučujeme pokusit se využít některé ze stipendií či ocenění v naší rubrice na tomto webu.

Pro školy a organizátory MŠMT vyhlašuje dotační program, kterým budou finančně podpořeni organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve věkové kategorii 13 - 19 let. Jimi organizované aktivity jsou pak pro žáky za dotovanou cenu či zdarma.

   Program prioritně podpoří organizátory vzdělávacích aktivit typu letních škol, badatelských aktivit, odborných projektů, soustředění apod., které budou zajišťovat zejména nové netradiční formy vzdělávacích aktivit nadaných žáků. V tomto programu může být příjemcem dotace vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, nestátní nezisková organizace nebo středisko volného času. Dotační program umožní podporovat projekty subjektům, které mohou významným způsobem podpořit nadané žáky.

http://www.msmt.cz/mladez/podpora-nadanych-zaku-zakladnich-a-strednich-skol-v-roce-2

 

Projekt SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích) pomůže i ředitelům, kteří v oblasti školství využívají nebo chtějí využívat evropské dotace ve snaze kultivovat vzdělávací systém. Experti z projektu SRP poskytnou v rámci ustavených krajských Center podpory zájemcům, kteří se chtějí zapojit do výzev v rámci OP VVV, poradenskou a konzultační pomoc. 

http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/o-projektu.ep/