Aktuality

Přednáška „České meteority ve sbírce Národního muzea“ 15.10.2012 v Praze

Národní muzeum v rámci svých podzimních přednášek chystá povídání a promítání o meteoritech. Přednáška dr. Šreinové se vrátí do historie, ovšem do té české: vždyť Národní muzeum, v jehož prostorách se koná, má sbírku meteoritů už od roku 1904.

Jadrný jaderný program - 19. - 20. října 2012 v Plzni

Jadrný jaderný program… monitorování radiační situace pomocí dálkově ovládaných prostředků. K dispozici vám budou dva odborníci, kteří vám dovednosti „autíčka“ průběžně předvedou.

Studentská soutěž přinese nápady pro lepší zacházení s vodou

Nadace Partnerství 1. října 2012 spouští pod záštitou ministra školství novou soutěž „Pro vodu – cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou“.

Noc vědců: akce pro mládež proběhla v 350 městech

Noc vědců se koná po celé Evropě každoročně čtvrtý pátek v září. Aktivity se pořádají ve 24 členských státech EU, od roku 2006 vzrostl počet měst, která se Noci vědců účastní, z 92 na 350.

Úspěchy českých studentů na mezinárodní soutěži EUCYS 2012

21.- 26.9. 2012 hostila Bratislava 24. ročník mezinárodní soutěže European Union Contest for Young Scientists. Soutěže se zúčastnilo 37 zemí. ČR republiku zastupovali 3 soutěžící, kteří získali 2 zvláštní ceny.

Seminář pro organizátory okresních a krajských přehlídek SOČ proběhne na MŠMT již tuto středu 24.10.2012

Jedná se o historicky první setkání organizátorů soutěže na okresní a krajské úrovni se členy Ústřední komise soutěže Středoškolská odborná činnosti. Obsahově je seminář zaměřen především na hodnocení prací SOČ a práci odborných porot.

Seminář SOČ pro pedagogické pracovníky v Brně 1.- 2. 11. 2012

Seminář pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, kteří působí především v oblasti středního vzdělávání a věnují se (nebo se v budoucnu chtějí věnovat) aktivitám souvisejícím se soutěží Středoškolská odborná činnost.

Fyzikální praktikum nobelovských experimentů

Jedná se o pokročilé fyzikální praktikum určené zejména vyučujícím fyziky a také talentovaným středoškolským studentům. V praktiku se budou realizovat slavné fyzikální experimenty, za které byli autoři odměněni Nobelovou cenou.

Jednodenní studentská konference „VĚDĚNÍ MLADÝM" - Pardubice 15. 11. 2012

Univerzita Pardubice zve studenty k zapojení do programu pro mladé talenty a zájemce o prohlubování znalostí v konkrétních vědních oblastech a oborech. Ve spolupráci se studentským uskupením Universitas pořádá jednodenní studentskou konferenci „VĚDĚNÍ MLADÝM“, která se uskuteční ve čtvrtek 15. listopadu 2012 v prostorách Univerzity Pardubice .

MathRace - jednodenní internetová matematická soutěž

MathRace je jednodenní internetová matematická soutěž pro dvou až čtyřčlenné týmy studentů SŠ, která startuje 31. října od 16.00. Soutěžící čeká 45 úloh matematického a logického zaměření.

Brněnský korespondenční seminář BRKOS: pro ty, které baví matematika

BRKOS je matematický korespondenční seminář určený pro všechny studenty SŠ, které baví matematika a příklady ve škole jim nestačí. První zadání je již k dispozici, na odpovědi je čas do 22.10.2012.

ViBuCh - spuštěn 3. ročník soutěže

Na Webchemii byly aktualizovány informace o soutěži ViBuch, protože od 24. 9. 2012 je spuštěn již 3. ročník soutěže. Jedná se o soutěž pro středoškoláky, které zajímá věda a kteří se chtějí něco nového dozvědět.

Fulbrightův program pro výměnu učitelů

Komise J.V.Fulbrighta nabízí program výměny učitelů mezi ČR a USA. Nově se do programu mohou hlásit kromě učitelů SŠ také učitelé druhých stupňů ZŠ a VOŠ. Program je založen na přímé výměně. Uzávěrka přihlášek je 1. 11. na další školní rok.

Kamenožrout - Geologický korespondenční seminář se rodí na Přírodovědecké fakultě UK

Korespondenční seminář zaměřený na středoškoláky, ve kterém se budou moci zabývat nejrůznějšími geologickými tématy a své vědomosti uplatnit v praxi Každý semestr bude vycházet jedna brožurka, ve které bude zadání 5 úloh  (interaktivních, vtipných, poučných a názorných), každá bude z jiné  oblasti...

Kroužky zábavné logiky

V současné chvíli se rozbíhají kroužky zábavné logiky (kombinace hádanek, kvízů a her) na mnoha školách po celé republice.

Vybírejte - přihlášky na vědecké stáže jsou přijímány do 15. října 2012

Od začátku nového akademického roku 2012/2013 se studentům SŠ i VŠ opět nabízí příležitost objevovat tajemství české vědy a výzkumu. Stáže jsou obsazovány průběžně, je proto třeba si vybrat co nejdříve.

Matematický seminář KoMáR pro žáky 2. stupně základních škol

Jedná se o nový korespondenční matematický semináře KoMáR určený pro všechny žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří si rádi hrají s matematikou a nebojí se zajímavých příkladů.

Nový vzdělávací kurz v Techmanii - O komunikaci vědy

Techmania Science Center v Plzni otevírá nový stipendijní vzdělávací kurz o komunikaci vědy, který je určen žákům SŠ a studentům bakalářského studia. V rámci teoretické i praktické části se účastníci kurzu seznámí s obecnými východisky komunikace vědy, projdou tréninkem ve výuce prostřednictvím interaktivních exponátů demonstrujících fyzikální, chemické či technické jevy a získají praxi v oblasti veřejného vystupování.

Otevřená věda - Kurzy pro pedagogy biologie, chemie a fyziky

Pro školní rok 2012/2013 Středisko společných činností AV ČR připravilo pro pedagogy SŠ praktické i teoretické kurzy chemie, fyziky a biologie. Letos je zařazen také blok, který pedagogům nastíní způsob, jak pracovat s talentovanými a nadanými studenty, jak je motivovat ke studiu přírodních věd, problematiku olympiád, středoškolské odborné činnosti apod.

VI. ročník Českých hlaviček

Slavnostní vyhlášení vítězů VI. ročníku Českých hlaviček se uskuteční v Mahenově divadle v Brně dne 17. 10. 2012 za přítomnosti televizních kamer a širokého publika.
Je zobrazeno 2 721 - 2 740 položek z celkového počtu 2 847.
Položek na stránku 20
  143