Aktuality

Seminář SOČ pro pedagogické pracovníky

Dovolujeme si Vás informovat o připravovaném semináři pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, kteří působí především v oblasti středního vzdělávání a věnují se (nebo se chtějí věnovat) aktivitám souvisejícím se soutěží Středoškolská odborná činnost. Mohou působit jako vedoucí prací, hodnotitelé, odborní konzultanti nebo organizátoři aktivit SOČ v přírodovědných, technických nebo humanitních oborech.

Seminář pořádá Národní institut dětí a mládeže MŠMT ve spolupráci s Ústřední komisí Středoškolské odborné činnosti v rámci realizovaného projektu ESF PERUN (Péče, Rozvoj, Uplatnění Nadání). Seminář má akreditaci MŠMT pro DVPP, číslo: 16 230/2010-25-427. Účastníci získají osvědčení o jeho absolvování. Seminář je přednostně určen pro účastníky z Pardubického a Královéhradeckého kraje.

 Seminář se koná 4. a5. října 2012 v prostorách Univerzity Pardubice, Studentská 95. Prezence je ve čtvrtek 4. října od 9:00 do 9:45 h., seminář začíná v 9:45 h. Program semináře je rozdělen do 7 okruhů (obsahová náplň semináře byla potvrzena dotazníkovým šetřením, kterého se účastnilo cca 100 respondentů – učitelů středních škol).

 Okruhy(zkrácený přehled):

  1. Metodika odborné práce, práce s tématem a psaní odborné práce
  2. Etika odborné vědecké činnosti, autorské právo, patenty
  3. Prezentace výsledků odborné, vědecké práce
  4. Medializace a popularizace ve vědě a odborné činnosti
  5. Informační zdroje v odborné (vědecké) činnosti
  6. Nadání, talent, osobnostní předpoklady k odborné (vědecké) tvůrčí činnosti
  7. Dobré příklady z praxe (zkušenosti z tuzemska a zahraničí)

 Organizační zajištění semináře:

Ubytování – ze 4. na 5. října je pro zájemce zajištěno v hotelu.

Stravování – ve čtvrtek a v pátek je pro účastníky zajištěn oběd a v průběhu semináře drobné občerstvení.

Nákladyna cestu do Pardubic a zpět budou účastníkům proplaceny na základě předložených jízdenek (jízdenka pro cestu zpět převodem na účet). Cestu autem není možné v rámci projektu proplatit.

 Přihláška: zde
Uzávěrka přihlášek: 1. října 2012

Účastníci, kteří potvrdí účast vyplněním elektronické přihlášky, obdrží podrobný program semináře a studijní a podkladové materiály.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme, případně poradíme s elektronickým přihlášením na e-mailových adresách jana.sevcova@nidm.cz, mirka.fatkova@nidm.cz nebo telefonicky na č. 221 850 812, 221 850 813, 603 860 963; 733 125 984. Další informace o projektu PERUN naleznete na www.talentovani.cz.