Aktuality

Nové archeologické nálezy na Zlínsku - přednáška

ajímavé výsledky záchranných výzkumů i tisíce let staré nálezy (včetně unikátní mužské plastiky s korálkem z bronzu – tzv. „kvítkovického Venouše") vám představí Mgr. Miroslav Popelka a Mgr. Adam Fojtík z Ústavu archeologické památkové péče v Brně.

13. březen 2019 v 17.00 hod.

budova 14, 5. NP

Vstupné 30 Kč, snížené 20 Kč

Více info zde: http://www.muzeum-zlin.cz/cs/vystavy-a-akce/nove-archeologicke-nalezy-na-zlinsku/