Aktuality

Motivace - seminář (ZŠ Provaznická, Ostrava)

Praktický workshop se zaměřuje na motivaci a její zásadní roli v procesu přijímání informací a učení se. Pracuje s koncepty vnitřní a vnější motivace a jejich důsledky pro kontinuální osobní rozvoj. Smyslem workshopu je posílit schopnosti práce s vnitřní motivací žáků i sebe samých. Těžiště je v praktickém nácviku a řešení modelových situací.

Realizace aktivit v rámci v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictívm Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Obsah:

  • Motivace vnitřní a vnější
  • Síla motivace vs. energie demotivace
  • Zpětná vazba jako silný motivační nástroj
  • ST-A-R – jednoduchá metoda poskytování zpětné vazby
  • Metoda koučinku - koučovací otázky vedoucí k motivaci žáka

 

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D.

HR konzultantka, profesionální koučka, a lektorka měkkých dovedností. Věnuje se rozvoji lidského potenciálu na všech úrovních firemní hierarchie. Má dlouhodobou praxi v osobním i firemním koučování, v nastavování firemních HR procesů, ve zvyšování osobní i profesní efektivity jednotlivců i týmů. V minulosti působila také jako odborná přednášející na zahraničních letních či zimních školách managementu. Je autorkou článků v odborných časopisech. Spolupracuje se společnostmi Hartmann-Rico, a.s., Cooper Standard Automotive, BMT Medical Technology, RHK Brno a dalšími.

Říká: „Věřím v neomezený potenciál a vnitřní moudrost každého člověka. Je mně potěšením, mohu-li být součástí procesu, kdy se lidé a organizace rozvíjejí a limity boří."

 Rozsah semináře jsou 3-4 vyučovací hodiny.

Za organizační tým

  • Tomáš Blumenstein, +420 603 726 030
  • Markéta Jahnová, jahnova@skola4.cz, +420 736 772 174

Více informací ZDE