Aktuality

Kurz NÚV "Standard speciálně pedagogického vyšetření mimořádného nadání ve školském poradenském zařízení"

Vzdělávací programy NÚV z oblasti péče o nadané pro 1. pololetí školního roku 2012/13 - viz http://www.nuv.cz/rovne-prilezitosti-ve-vzdelavani-a-prevence/nadani-dvpp

Vzdělávací nabídka Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

STANDARD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO VYŠETŘENÍ MIMOŘÁDNÉHO
NADÁNÍ VE ŠKOLSKÉM PORADENSKÉM ZAŘÍZENÍ

(Určeno pro odborné pracovníky PPP a SPC.)
lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová
počet hodin: 6
termín: 17. 10. 2012 (10.00–16.30 hod.)
uzávěrka přihlášek: 3. 10. 2012
místo: NÚV, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
odborný garant: Mgr. et PhDr. Světlana Durmeková, Ph.D.
obsah kurzu:

Speciálně pedagogické vyšetření jako součást (vstupního) vyšetření mimořádného nadání v ŠPZ posuzuje úroveň percepčních funkcí, jež se podstatně promítají do čtení a psaní a významnou měrou tak poznamenávají celý vzdělávací proces. U mladších (předškolních) dětí je dále nutné porovnat úroveň percepce s jejich dovedností číst a psát. To napomáhá rozlišit, co si dítě osvojilo pod vlivem nácviku vedeném rodiči od spontánního rozvoje čtení a psaní na podkladě skutečné
zralosti dítěte pro jejich osvojování. Pokud první fáze vyšetření mimořádného nadání výrazně akcelerovaný kognitivní vývoj (u předškolních dětí) nebo mimořádné kognitivní nadání prokáže, je speciálně pedagogické vyšetření dále doplněno o posouzení matematických schopností a dovedností.

Zdroj: http://www.nuv.cz/uploads/rovne_prilezitosti_ve_vzdelavani/nadani/dvpp/kurzy_nadani_12_13a.pdf