Aktuality

Konzultační střediska SOČ nabízejí pomoc žákům a učitelům i v novém školním roce

Konzultační střediska SOČ poskytující odbornou podporu žákům a učitelům. Svoji činnost zahájila v lednu 2012 díky projektu Perun (Péče. Rozvoj a Uplatnění Nadání). V rámci projektu PERUN vznikají postupně Střediska Podpory Nadání (SPONY), která mají za úkol podporovat aktivity pro nadané žáky a jejich učitele ve vazbě na některou z technických či přírodovědných olympiád. Při Národním institutu dětí a mládeže MŠMT vznikla SPONA pro soutěž SOČ a konzultační střediska jsou její první aktivitou.

 Seznam konzultačních středisek SOČ:

  1. Konzultační středisko pro přípravu žáků na zahraniční soutěže, matematiku a informatiku. Školitelé:  Doc. Ing. Petr Klán, CSc., Mgr. Roman Neruda, CSc., Ústav informatiky AV v.v.i.
  2. Konzultační středisko pro fyziku– na pracovišti Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Školitel: Mgr. Jan Šlégr
  3. Konzultační středisko pro chemiina pracovišti Přírodovědecké fakulty v Olomouci. Školitelé: prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc., Mgr. Jana Prášilová

 Školitelé konzultačních středisek poskytují žákům a učitelům konzultace k odborným problémům v souvislosti se zpracováním středoškolských prací SOČ, vypisují témata prací, případně umožní realizaci experimentu s využitím technického zázemí odborného pracoviště. Konzultace nejsou určeny pouze žákům a učitelům z měst, ve kterých střediska vznikla. Konzultovat je možné prostřednictvím e-mailu a skype. V případě osobní konzultace je možné proplatit žákovi náklady na jízdné. Pro každé konzultační středisko počítáme s náklady na dopravu ve výši 20 tis. Kč ročně. Stejná částka je pro každé konzultační středisko připravena i na úhradu nákladů na materiál, chemikálie, provoz technických zařízení při pomoci žákovi s jeho odborným projektem. 

S odbornými dotazy se obraťte přímo na jednotlivé školitele e-mailem. V případě požadavku na proplacení jízdného, případně dalších organizačních dotazů, se obraťte na NIDM MŠMT (mirka.fatkova@nidm.cz).

 Konzultační střediska SOČ 

 

Odborné zaměření

Sídlo střediska

Instituce

Školitel

E-mail

Zahraniční aktivity, matematiky, informatika

Praha

Ústav informatika AV, v.v.i.

Doc. Ing. Petr Klán, CSc.   Mgr. Roman Neruda, CSc.

pklan@cs.cas.cz, roman@cs.cas.cz

Fyzika

Hradec Králové

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Mgr. Jan Šlégr

jan.slegr@uhk.cz

Chemie

Olomouc

Přírodovědecká fakulta Univerzity Olomouc

Prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. Mgr. Jana Prášilová

kamen@prfnw.upol.cz   prasilova.jana@seznam.cz