Aktuality

Dětská univerzita 2012/13 - přijímací řízení

Už 3. ročník Dětské univerzity je ve školním roce 2012/13 připraven pro všechny malé i větší školáky, kteří mají touhu dozvědět se něco nového.
Dvousemestrální Dětská univerzita je zaměřena na využití volného času dětí od 1. do 9. třídy základních škol a prvního stupně  víceletých gymnázií.

Zábavnou formou hry na vysokoškolské studium budou děti moci "studovat" technické a přírodovědné obory s vazbou na výzkum a vývoj, probíhající na Technické univerzitě v Liberci. Výuka je vedena mladými odborníky s velkými zkušenostmi s prací dětmi a mládeží. V nabídce jsou tyto studijní programy:
strojírenství - zaměření na praktické základy opracování kovů a nekovů, využití výpočetní techniky a robotiky, konstrukci automobilů atd.,
elektrotechnika - zaměření na praktické základy, mikroelektroniku a mikroprocesorovu techniku, robotiku, informatiku a aplikace typu inteligentních budov ap.,
textilní technologie - zaměření na praktické i umělecké úpravy textilií,
přírodní vědy - zaměření na materiálové inženýrství, aplikovanou chemii, aplikovanou fyziku,mikrobiologii a sanační technologie.

Přijímací řízení proběhne v sobotu 22. 9. 2012 od 10 hodin v Technické univerzitě v Liberci, v učebně E9, Studentská 4 (budova E TUL), kde budou představeny konkrétní podrobnosti studijních oborů
Více informací najdete na: http://www.starttech.cz/index.php?page=clanky.ReadClanek&id=66