Aktuality

Aktivita pro nadané žáky - Na fyziku v týmu (NAFTA)

Aktivita pro nadané žáky - Na fyziku v týmu (NAFTA)

·         NIDM v rámci projektu PERUN ve spolupráci s projektem Talnet nabízí žákům středních škol příležitost zúčastnit se jedinečné vzdělávací aktivity.

·         Jedná se o týmovou vzdělávací a badatelskou aktivitu, která umožňuje žákům ponořit se do hloubky zkoumaných jevů z běžného života a pokusit se je fyzikálně vysvětlit.

·         Aktivita je vhodná pro žáky středních škol, kteří mají zájem o fyziku a chtějí rozvíjet nebo doplňovat své znalosti a dovednosti v tomto oboru.

Kurz Na fyziku v týmu nabízí:

-          experimentování, pozorování fyzikálních jevů, jejich měření, modelování a objasňování

-          spolupráci v týmu středoškoláků z celé ČR

-          podporu instruktorů kurzu

-          spolupráci s odborníky z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

-          zlepšení prezentačních dovedností v češtině i angličtině

-          využití moderních komunikačních software aplikací

-          možnost účasti v soutěžním družstvu na Young Physicist´s Tou­rnament (Turnaj mladých fyziků)

Kurz zahrnuje:

-          Spolupráci v online prostředí na řešení problémů

-          Pravidelná prezenční setkání v Praze (cca 1x měsíčně s možností zapojení se na dálku přes internet)

-          Pravidelné online sessions (setkávání formou videokonferencí, dle potřeby v týmu či individuálně s odbornými garanty)

Základem kurzu je řešení zadání sedmnácti otevřených fyzikálních problémů z různých oblastí. Každý student se zaměří jen na ty, které si vybere dle vlastních preferencí. Pro podporu práce na řešených problémech jsou v online prostředí k dispozici také odborné texty či odkazy na související literaturu, studentům je možné zapůjčit pomůcky potřebné na experimenty. Studenty při práci vedou odborní garanti pro jednotlivé úlohy.

Časová náročnost kurzu je závislá na úrovni žáků ve fyzice a na ochotě investovat do bádání svůj čas.

Komunikační jazyk: čeština / angličtina

Účast v kurzu je zdarma, účastníkům, kteří splní následující podmínky, je možné proplatit také cestovné na prezenční setkání.

Podmínky účasti:
1) Bydliště mimo region hl.m.Prahy
2) Vysoká motivace a pracovní nasazení
2) Doložení nadání
- potvrzení od ped.-psych. poradny,
- nebo umístění jako úspěšný řešitel předmětové olympiády či soutěže,
- nebo aktivní účast v online nebo jiného vzdělávání pro nadané (např. Talnet),
- nebo autorství zajímavého projektu (např. SOČ)
- nebo doklad o spolupráci s odborníky z dalších institucí (VŠ, Av ČR apod.)

Nadání se doloží vyplněním formuláře a přiložením kopie dokumentu, dokládajícím splnění podmínky, např. kopií diplomu z fyzikální olympiády, potvrzením od vedoucího projektu (SOČ) atd.

Formulář zde: http://www.talentovani.cz/documents/10157/7b640c85-046b-4778-9916-a1afe6ff0154 

Dokumenty lze zaslat elektronicky do 30. 9. na adresu: mhochman@kdf-30.karlov.mff.cuni.cz

 

Klíčové termíny – harmonogram:

Uzávěrka přihlášek: 24. 9. 2012

Úvodní soustředění: 21. – 23. 9. Nebo v polovině října.

Zahájení kurzu:  1. 10. 2012

Ukončení kurzu:  26. 5. 2013

 

Přihláška: http://lac.troja.mff.cuni.cz/Shared/RegTalnet12-13.nsf/Registrace?OpenForm