Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

Zlatý oříšek přijímá nominace již podvacáté

Zlatý oříšek letos slaví 20 let vytrvalé podpory všech aktivních, šikovných a úspěšných dětí a dětských kolektivů České republiky, které vynikají v jakémkoliv oboru, nebo vytvářejí něco mimořádného, či společensky prospěšného. Od roku 1998 se tak do Zlatého oříšku přihlásilo přes 2 200 soutěžících dětí a náročným sítem jich mezi nominované prošlo 570.
Zajímá vás, kdo v minulosti získal Zlatý oříšek? Hezká mozaika z historie Zlatého oříšku vyšla nedávno na Aktuálně.cz zde

V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že letošní uzávěrka přihlášek do Zlatého oříšku 2019 je 15. října, tedy již v pondělí příští týden! Pokud znáte nějaké šikovné, aktivní dítě nebo dětský kolektiv, upozorněte nás na něj! Máte takové dítě dokonce doma? Neváhejte ho přihlásit!
Kromě šance se prezentovat v České televizi při novoročním finále je zde také příležitost získat prestižní ocenění Zlatý oříšek s finanční odměnou.

Děkujeme za vaši spolupráci i dosavadní podporu!


Mgr. Iva Rašková
ředitelka Nadačního fondu Zlatý oříšek


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV