Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

Ve vesmírné soutěži budou žáci vymýšlet novou stanici na oběžné dráze Měsíce

Odborníci z vesmírných agentur po celém světě již dlouho debatují o projektu vesmírné stanice na oběžné dráze Měsíce. Pořadatelé česko-ruské soutěže Vesmír nás spojuje i proto pro její 2. kolo vyhlásili úkol právě s touto tematikou – 30 postoupivších školáků z Česka a 30 z Ruska bude natáčet video o nové potenciální vesmírné stanici.

V druhém kole budou soutěžící, rovněž sami dálkovou formou, do konce srpna připravovat video. Výsledky se pak objeví do 10. září na webu soutěže.

Autoři 20 nejlepších videí následně navštíví některé české planetárium, kde pro ně bude připraven další program. V rámci daného třetího kola v planetáriu budou od 24. září prezentovat své video a podstoupí znalostní kvíz z výzkumu vesmíru. V jednom z planetárií se do 30. září oznámí výsledky.

 

Desítka vítězů získá teleskop a vytvoří pět česko-ruských dvojic pro finální, čtvrté kolo klání. Během něj budou muset dle organizátorů vyřešit „závažnou situaci ve vesmíru", a to do 25. října.

Slavnostní vyhlášení celkových vítězů proběhne v období od 1. do 8. listopadu v Moskvě, jeho součástí bude návštěva Hvězdného městečka (sídlo městského typu severovýchodně od Moskvy, vyrostlo okolo Střediska přípravy kosmonautů J. A. Gagarina, založeného v roce 1960 – pozn. red.), muzeí kosmonautiky, rovněž vesmírného pavilónu na moskevském výstavišti.

Práce studentů bude hodnotit česká odborná porota složená z novinářů, zástupců průmyslu a výzkumu zaměřených na letectví a kosmonautiku.

Cílem soutěže Vesmír nás spojuje je podnícení zájmu české a ruské mládeže o kosmickou tematiku a upevnění přátelských vztahů mezi zeměmi, rovněž seznámení českých i ruských středoškoláků s tím, jak vypadá a probíhá výzkum vesmíru. Dále pak seznámení s výsledky vědeckého bádání, jejich uplatněním ve vědě a v každodenním životě.

Soutěž navazuje na společné česko-ruské projekty s vesmírnou tematikou. Loni například vydala Česká mincovna sérii sběratelských mincí s vesmírnými motivy. Mince věnovaná 60. výročí vypuštění Sputniku, první umělé družice Země, byla uvedena do výroby za přítomnosti kosmonauta a výkonného ředitele pro pilotované lety Roskosmosu Sergeje Krikaljova.

Zdroj: https://www.novinky.cz/veda-skoly/472083-vesmirna-soutez-laka-zaky-na-hvezdne-mestecko-u-moskvy.html


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV