Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

Unikátní systém podpory nadání přinesl NIDV dvě ceny

Dvě významná ocenění akcentující inovativní přínos pro oblast podnikání si v úterý 4. prosince odnesl Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Úspěch slavil Systém podpory nadání, komplexní iniciativa, jejímž prostřednictvím NIDV na základě celostátní koncepce cíleně usiluje o rozvoj potenciálu všech žáků ve všech oblastech vědění. Ceny na dvou slavnostních vyhlášeních převzaly ředitelka NIDV Helena Plitzová a její náměstkyně Irena Hošková.

V jeden den hned dvě ocenění. Takovým úspěchem se teď může pochlubit NIDV, který získal Zvláštní cenu Inovace roku 2018 a Čestné uznání Vizionáře roku 2018. První jmenovanou cenu udělila už po třiadvacáté Asociace pro inovativní podnikání. Akce v pražském hotelu Belveder, kde se představila řada různě zaměřených projektů soukromé sféry, se účastnila náměstkyně sekce profesního rozvoje Irena Hošková a ředitelka NIDV Helena Plitzová.

„Jsem opravdu ráda, že porota vyhodnotila Systém podpory nadání jako inovativní iniciativu. Cílený rozvoj nadání má ve výsledku nepochybně význam pro soukromou sféru, která potřebuje kvalitní lidi. Proto usilujeme mimo jiné o to, aby se v České republice více rozvíjela tzv. činnostní oblast vzdělávání, tedy rozličné aktivity podporující personalizovaný rozvoj žáků," podotkla Irena Hošková, která účast NIDV na obou akcích iniciovala.

Systém podpory nadání vychází z celostátní Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020. Jedná se o komplexní přístup, který zajišťuje celé spektrum aktivit – od systematické podpory nadání, přes vyhledávání nadaných, poskytování zpětné vazby a mezinárodní spolupráci až po sledování a vyhodnocování funkčnosti celého systému.

Právě tento unikátní a propojený systém, který zajišťuje nejen Talentcentrum NIDV, ale také tzv. krajské sítě podpory nadání a koordinační skupiny při krajských pracovištích NIDV (ty vznikly v rámci celého Systému podpory nadání jako důležitá součást zmíněné koncepce) a celostátní Síť podpory nadání, získal i Čestné uznání Vizionář roku 2018. To už osm let uděluje spolek CzechInno, jehož cílem je propojovat podnikatele, výzkumné organizace i veřejnou správu kvůli prohloubení spolupráce v oblasti inovací.

„Potvrzuje se, že aktivity Národního institutu pro další vzdělávání jsou z odborného a praktického hlediska velmi propracované. Těší mě, že jsme se obou akcí účastnili. Určitě se do budoucna zamyslíme nad tím, zda do příštích ročníků přihlásíme další systémové přístupy, které v NIDV rozvíjíme. Máme skutečně co nabídnout," uvedla ředitelka NIDV Helena Plitzová.

Více informací o Systému podpory nadání naleznete na webu talentovani.cz.

Lukáš Pfauser

 

Kontakt pro média:

Kancelář ředitelky NIDV

tel. 222 122 112, sekretariat@nidv.cz


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV