Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

Stříbro ze soutěže "Darwinových strojů"

Čeští informatici získali stříbrnou medaili na mezinárodní soutěži v irském Dublinu.

 

Informatici Zdeněk Vašíček a Lukáš Sekanina z Fakulty informačních technologií VUT v Brně získali v sobotu 16. července 2011 stříbrnou medaili v soutěži Human competitive awards in genetic and evolutionary computation (Humies), která se již poosmé konala v rámci konference Genetic and Evolutionary Computation COnference (GECCO) v irském Dublinu. GECCO je nejvýznamnější světovou akcí v oblasti genetických algoritmů a genetického programování, které se letos zúčastnilo téměř 600 vědců z celého světa.

Brněnští informatici se specializují na využití evolučního návrhu v oblasti konstrukce elektronických obvodů. V soutěži představili evoluční metodu umožňující vytvářet a optimalizovat složité číslicové obvody, které by při následné realizaci na čipu zabraly výrazně méně plochy než obvody sestavené nejlepšími doposud známými postupy. Více informací na www.vutbr.cz/tiskove-zpravy-f19527/stribro-ze-souteze-darwinovych-stroju-pro-informatiky-z-vut-v-brne-d54448


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV