Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

Setkání při příležitosti 40. výročí soutěže SOČ

Dne 4. prosince 2018 se od 10 hodin konalo v Konferenčním centru Národního institutu pro další vzdělávání v Praze Setkání při příležitosti 40. výročí soutěže Středoškolská odborná činnost.

 

Úvodem ředitelka NIDV Mgr. et Mgr. Helena Plitzová přivítala účastníky a připomněla, že soutěž SOČ je nejstarší soutěží odborných prací středoškoláků v ČR a společně s předmětovými olympiádami patří do skupiny nejvýznamnějších soutěží MŠMT. Na soutěž SOČ navazuje již osm prestižních zahraničních soutěžních a nesoutěžních aktivit v USA, Číně a v Evropě. Helena Plitzová ve svém vystoupení dále poděkovala těm, kteří se soutěži věnují téměř od jejího počátku – paní Mgr. Jitce Macháčkové, bývalé předsedkyni a nyní čestné předsedkyni ústřední komise SOČ, a panu Ing. Janu Botlovi, Ph.D., dlouholetému členovi ústřední komise SOČ, členovi a předsedovi odborné celostátní hodnotící komise v oboru elektrotechnika, elektronika a telekomunikace, který svoje působení v hodnotící komisi jubilejním 40. ročníkem uzavřel.

Čtyřicet let trvání soutěže SOČ zhodnotil předseda Ústřední komise SOČ PaedDr. Milan Škrabal, který se věnoval přínosům a jednotlivým aspektům soutěže z pohledu organizátorů, společnosti i soutěžících studentů. Ve svém příspěvku mj. uvedl: „Nepotřebujeme převratné změny, ale chceme různé kroky precizovat, řadu věcí zkvalitňovat."

Podrobnou evaluaci posledního ročníku přiblížil v číslech doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

Pestrý program setkání dále pokračoval příspěvky Ing. Vlasty Púchovské, předsedkyně ÚK SOČ na Slovensku, účastníků soutěže SOČ z ČR a ze SR, člena spolku Alumni Bc. Jana Hrabovského a zástupců spolupracujících organizací - vysokých škol, Akademie věd ČR, SNPTM ČR, Českého svazu vědeckotechnických společností atd. V publiku dále zasedli četní porotci soutěže, krajští organizátoři, mnozí učitelé.


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV