Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

 

Provoz na této verzi stránek byl ukončen. Aktuální verzi naleznete na http://talentovani.cz/ .

Informace k soutěžím jsou na http://talentovani.cz/souteze a na podstránkách jednotlivých soutěží. 

Aktuální příspěvky

Angličtina je baví

Dne 3. května 2018 proběhlo v prostorách pražského Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) ústřední kolo Soutěže v jazyce anglickém pro kategorii II. A, která je určena žákům 8. a 9. tříd základních škol, a poté došlo k vyhlášení výsledků. Tuto celostátní soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání. Jejím garantem je Talentcentrum NIDV, který organizuje ústřední kolo. Cílem soutěže je podporovat zájem o studium angličtiny a poskytnout talentovaným žákům možnost porovnat úroveň svých jazykových schopností s ostatními.

Finále se zúčastnilo čtrnáct žáků, kteří zvítězili v krajských kolech. Všichni účastníci ústředního kola obdrželi diplomy. Ocenění předávaly zástupkyně pořádající organizace − náměstkyně NIDV Irena Hošková a vedoucí Talentcentra Miroslava Fatková spolu s členkou poroty Petrou Müllerovou. Irena Hošková blahopřála všem zúčastněným a závěrem řekla: „Držím vám všem palce, a i když vyhrát mohou jen někteří, za sebe si myslím, že už účast v ústředním kole je vítězstvím, a pokud jste se před chvílí hlásili, že se anglicky učíte, protože vás to baví, tak máte rozhodně našlápnuto na to, abyste se v životě uplatnili velmi dobře, a to vám z celého srdce přeji."

Na prvních příčkách se umístili: Zuzana Krucinová, ze ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina           (1. místo); Ivo Rizák, ze ZŠ  Komenského, Pelhřimov (2. místo); Tim Přikryl, ze ZŠ Brno, Slovanské nám. (3. místo); a Martin Nedvěd, KZŠ Nativity, Děčín (4. místo).

Soutěž v jazyce anglickém je ze všech jazykových soutěží nejvíce zastoupená. Jak uvedla náměstkyně Irena Hošková, v loňském roce se anglické olympiády zúčastnilo 35 000 žáků, kteří jí prošli od školních kol. Je to jen o 6000 méně než v případě olympiády v českém jazyce.

Olympiáda je koncipována jako soutěž konverzační a hodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít jej jako prostředku ke sdílení informací.  Počet jejích účastníků roste každým rokem a odráží tak školní i společenskou realitu 21. století. Celostátní kola soutěže pro kategorie II. B, II. C, III. A a III. B proběhnou v NIDV v Praze ve dnech 28. − 30. 5. 2018.

Více informací naleznete na: http://talentovani.cz/aj-aktualni-rocnik

 

 

 


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV