Síť podpory nadání Vysočina

Koordinátor podpory nadání

Mgr. Kateřina Fousová
email: fousova@nidv.cz

Tel: 728 277 932

 

Krajská síť podpory nadání (KSPN) vzniká v rámci Systému podpory nadání jako prostředku pro maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka a studenta. Koordinací a rozvojem krajské sítě podpory nadání bylo pověřeno krajské pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) v Jihlavě, při kterém již pracuje Krajská koordinační skupina (KKS). Na různých místech kraje Vysočina se konají tzv. kulaté stoly zaměřené na podporu nadání, jejichž hlavním cílem je sezvat aktéry, kteří mohou přispět k řešení problematiky nadaných žáků, případně mohou nabídnout už existující řešení. Poslední kulatý stůl se uskutečnil 13. března 2018 v badatelském centru Gymnázia Havlíčkův Brod.

Do sítě postupně vstupují školy a organizace, které mají zájem a potenciál rozvíjet nadání u mladých lidí.

Pedagogicko psychologický poradce pro problematiku nadání

Pedagogicko-psychlogická poradna Třebíč

Veselý Miroslav, Mgr.

568 845 814,  732 560 440

ppptr.vesely@volny.cz

Další členy krajské Sítě podpory nadání naleznete na stránce Podpora nadání

Aktuality Kraj Vysočina

« Zpět

Přihlašování do IX. ročníku výtvarné soutěže Čarovné barvy Země

Bylo spuštěno přihlašování do nového ročníku malířské soutěže pro děti a mládež Čarovné barvy země, kterou za podpory Jihomoravského kraje zajišťuje Masarykovo muzeum v Hodoníně prostřednictvím své pobočky – Slovanského hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památky. Přihlašování do soutěže je možné výhradně prostřednictvím webového formuláře: http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/656/, konec sběru přihlášek – 11. ledna 2019 nebo dříve při dosažení kapacity. Zájemci z řad pedagogů se mohou přihlašovat na výtvarný seminář, který proběhne ještě v tomto kalendářním roce a je tedy vhodný i pro ty, kteří se rozhodují, zda se do soutěže přihlásit. Seminář proběhne v Brně, v prostorách MŠ a ZŠ v areálu Fakultní nemocnice Brno, Černopolní 212/9 ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 15 hodin. Přihlašování zde: http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/660/