Síť podpory nadání Vysočina

Koordinátor podpory nadání

Mgr. Kateřina Fousová
email: fousova@nidv.cz

Tel: 728 277 932

 

Krajská síť podpory nadání (KSPN) vzniká v rámci Systému podpory nadání jako prostředku pro maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka a studenta. Koordinací a rozvojem krajské sítě podpory nadání bylo pověřeno krajské pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) v Jihlavě, při kterém již pracuje Krajská koordinační skupina (KKS). Na různých místech kraje Vysočina se konají tzv. kulaté stoly zaměřené na podporu nadání, jejichž hlavním cílem je sezvat aktéry, kteří mohou přispět k řešení problematiky nadaných žáků, případně mohou nabídnout už existující řešení. Poslední kulatý stůl se uskutečnil 13. března 2018 v badatelském centru Gymnázia Havlíčkův Brod.

Do sítě postupně vstupují školy a organizace, které mají zájem a potenciál rozvíjet nadání u mladých lidí.

Pedagogicko psychologický poradce pro problematiku nadání

Pedagogicko-psychlogická poradna Třebíč

Veselý Miroslav, Mgr.

568 845 814,  732 560 440

ppptr.vesely@volny.cz

Další členy krajské Sítě podpory nadání naleznete na stránce Podpora nadání

Aktuality Kraj Vysočina

« Zpět

Baví vás biologie? Pojďte řešit Biozvěst!

Biozvěst je on-line korespondenční seminář věnovaný biologii, ale nikoliv takové, jakou znáte ze školy - čtyřikrát do roka dostanete úlohy, připravované vysokoškolskými studenty biologie, kteří se při jejich tvorbě inspirují nějžhavějšími tématy skutečné biologické vědy. Jejich řešení proto nebude vždy úplně jednoduché, ale naučíte se, jak hledat odborné informace, což bude vaší nejlepší průpravou pro budoucí vysokoškolské studium, ať biologického, či jiného zaměření. Na stránce http://biozvest.arach.cz/ naleznete přihlašovací formulář a taktéž zadání první série, která má uzávěrku začátkem prosince. Nejlepší řešitelé budou oceněny hodnotnými cenami a budou se moci zúčastnit pravidelné expedice.