Středočeská síť podpory nadání

Krajské pracoviště Střední Čechy se podílí společně s ostatními kraji v ČR na rozvoji a podpoře nadaných a talentovaných dětí. Nabízíme vzdělávací programy pro pedagogy, aktivity pro nadané děti (jednodenní setkání, exkurze, badatelské projekty), kontakty na ostatní organizace pracující s nadanými a talentovanými dětmi, odborné a konzultační zázemí pro pedagogy, ale také pro rodiče nadaných dětí.

Střední Čechy mají veliký potenciál v oblasti péče o nadané a talentované děti, což je dáno vysokou koncentrací škol v tomto kraji a dalších organizací. Cílem našeho pracoviště je shromažďovat a centralizovat informace o těchto aktivitách. To je realizováno pomocí úzké skupiny spolupracovníků, které vytvářejí tzv. Krajskou koordinační skupinu (KKS). KKS je složena ze zástupců ŽS a MŠ, Pedagogicko-psychologické poradny, České školní inspekce, Národního ústavu pro vzdělávání, Krajského úřadu pro SČ, Centra nadání a zástupce NIDV.

Ve Středních Čechách byla navázána spolupráce se Středočeským inovačním centrem, které spolupracuje s významnými vědecko-výzkumnými institucemi v tomto kraji a dále pak s několika zástupci základních škol, které již poskytují podporu nadaným dětem ve svých školách v nejrůznějších vzdělávacích oblastech.  

Diagnostiku a konzultační činnost v oblasti nadání a talentu dětí v rámci Středních Čech poskytuje PhDr.Radmila Pikorová z Pedagogicko-psychologické poradny se sídlem v Benešově. Kontakt: pikorova@pppsk.cz, tel: 317 722 904.

Krajská síť podpory nadání sdružuje zástupce v této oblasti aktivních subjektů. Současný stav členstva k nahlédnutí zde: http://talentovani.cz/sc-podpora-nadani

Koordinátor podpory nadání NIDV pro Středočeský kraj:

PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.

borovicka@nidv.cz

777 472 447

 

Profilovou aktivitou krajské sítě podpory nadání ve středních Čechách jsou pro kalendářní rok 2018 stáže.

Školy vysílající stážisty:

1) Gymnázium Dr. Josefa Pekaře / kontaktní osoba Zuzana Knesplová (knesplova@pekargmb.cz) / zájem o stáž na škole, kde se pracuje s nadaným žákem v hodinách AJ (individualizace, případně realizace IVP - mimořádně nadaní) 

___________________________________________________________________________

Databáze je průběžně aktualizována.

Stáže jsou financovány z prostředků NIDV.

 

Pokud chcete svou školu do databáze doplnit nebo potřebujete další informace, kontaktujte krajského koordinátora.

Aktuality Středočeský kraj

« Zpět

Soutěž pro studenty a absolventy VŠ o zpracování studie dopadů veřejných politik v ČR

Think-tank IDEA vypisuje soutěž o zpracování empirické studie dopadů veřejných politik v České republice (policy study).

IDEA podpoří zpracování studie finančně, odborným dohledem, finální produkcí a veřejnou prezentací. Východiskem pro studii může, ale nemusí být již existující studentská práce nebo jiný vědecký výzkum. Ve výsledku se očekávají studie založené na kvalitních a zajímavých datech s akcentem na vybrané veřejné politiky. Jako vzor či inspirace mohou sloužit dosavadní studie IDEA. Zpracovatel studie bude vybrán na základě stručného, srozumitelného a přesvědčivého návrhu z řad stávajících nebo nedávných absolventů vysokých škol. IDEA studii podpoří honorářem ve výši 40 tisíc Kč.

Plakát s popisem soutěže si můžete stáhnout zde EMPIRICKÝ VÝZKUM NA PODPORU VEŘEJNÝCH POLITIK.

Předpokládají se návrhy studií v těchto oblastech:

• trh práce a politika zaměstnanosti,
• školství a vzdělávání,
• daně, dávky, sociální politika,
• rodinná a důchodová politika,
• výzkum a vývoj,
• fungování veřejného sektoru.

Doporučení k pojetí návrhu studie:

• maximálně 4000 znaků včetně mezer
• stručnost, jasnost, srozumitelnost
• popis použitých dat a podstaty metodologie
• odkaz na vědeckou práci (není podmínkou)
• vítány budou analýzy dopadů veřejných politik a identifikace kauzálních souvislostí
• vysvětlení významu očekáváných zjištění pro veřejné politiky a diskuse

Omezení:

• Všichni navrhovatelé a autoři studie musí být studenty VŠ nebo absolventy do 30 let (včetně).
• IDEA podpoří vznik studie honorářem ve výši 40 tisíc Kč ve sjednaném splátkovém kalendáři
• Termín odevzdání návrhu studie nejpozději 31. května, 2018.
• IDEA si vyhrazuje právo nepodpořit žádný z návrhů.
• Studie vyjde výhradně pod hlavičkou IDEA (možné publikování ve vědeckém časopise).
• Zpracování studie se očekává v období do konce roku 2018.

Návrhy na zpracování studií s uvedením jmen autorů a kontaktů zasílejte na adresu idea@cerge-ei.cz nejpozději do 31. května, 2018. Doručení potvrzuje zpětné potvrzení příjmu správcem e-mailu.