Kontakty - Středočeský kraj

Koordinátor krajské sítě podpory nadání pro Středočeský kraj

PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.
borovicka@nidv.cz
777 472 447

Pedagogicko psychologičtí poradci pro problematiku nadání

Mgr. Ilona Jarošová
PPP pro SČ (speciální pedagožka)
email: jarosova@pppsk.cz
 
PhDr. Radmila Pikorová
PPP Benešov (psycholožka)
tel: 317 722 904
email: pikorova@pppsk.cz
 
Členové krajské koordinační skupiny Středočeského kraje
 

Mgr. Ilona Jarošová
zástupce Pedagogicko-psychologické poradny pro SČ
jarosova@pppsk.cz

PhDr. Radmila Pikorová

zástupce Pedagogicko-psychologické poradny pro SČ
pikorova@pppsk.cz
tel: 317 722 904

Mgr. Petra Kobrová
zástupce Národního ústavu pro vzdělávání, pedagog ZŠ Open Gate
kobrova@opengate.cz

Mgr. Lenka Škopová
zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje
skopova@kr-s.cz

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.

ředitelka Centra nadání
jitka.fortikova@centrumnadani.cz