Podpora nadání - Praha

Krajská síť podpory nadání hl. m. Prahy

Jejím úkolem je sdružovat subjekty v kraji, které se zabývají odhalováním, rozvojem, podporou a uplatněním nadání dětí a žáků.

V Síti jsou sdruženy:

- ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

- ORGANIZACE PRACUJÍCÍ S NADANÝMI ČI PEDAGOGY

 

Registrace do Krajské sítě podpory nadání Hlavního města Prahy je v kompetenci krajského kooridnátora. Zažádat o ni můžete prostřednictvím formuláře.

Školy pracující s nadanými žáky

« Zpět

Základní škola Karla Čapka, Praha 10

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Alena Vávrová

telefon:  271722018

email: skola@zskodanska.cz

www.zskodanska.cz

adresa: Kodaňská 16/658, Praha 10

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti školou povinné

Rozsah působnosti: místní

Typ talentcentra: vzdělávací

Zaměření oborové: všeobecné

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: vyhledávání talentů a průběžná práce s nimi

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

práce s talenty v době vyučování
kroužek Matematických šikulů
kroužek Kritického myšlení

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

nemáme externí spolupracovníky

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

škola samozřejmě spolupracuje s PPP, můžeme se kontaktovat s lidmi z Talentcentra nebo Centra nadání apod.

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

dětský klub Kapsa
Talnet
Perun
Mensa
Centrum nadání
Pedagogická fakulta UK

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Pedagogický čin roku za Technoplanetu od Mensy

Referenční osoby

zřizovatel - obecní úřad Praha 10
lidi z Talnetu a Perunu
rodiče našich žáků současných i bývalých
bývalí žáci

Finanční náročnost účasti cílových skupin

činnost je součástí základního vzdělávacího procesu, takže za účast v hodinách PsT se neplatí, kroužky se platí 100 Kč na měsíc