Podpora nadání - Praha

Krajská síť podpory nadání hl. m. Prahy

Jejím úkolem je sdružovat subjekty v kraji, které se zabývají odhalováním, rozvojem, podporou a uplatněním nadání dětí a žáků.

V Síti jsou sdruženy:

- ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

- ORGANIZACE PRACUJÍCÍ S NADANÝMI ČI PEDAGOGY

 

Registrace do Krajské sítě podpory nadání Hlavního města Prahy je v kompetenci krajského kooridnátora. Zažádat o ni můžete prostřednictvím formuláře.

Další organizace podporující nadání v kraji

« Zpět

Supporting Gifted Children for the Future (Podporujeme nadané děti pro budoucnost)

Projekt Mensy ČR zaměřený na rozšíření povědomí o problematice nadání na základních školách v ČR má za cíl zvýšit počet identifikovaných nadaných žáků. Vychází z předpokladu, že nerozvíjené nadání obvykle znamená ztrátu nejen pro jedince, ale i celou společnost.

V rámci projektu se má uskutečnit přibližně 150 seminářů po celé ČR. Tyto semináře jsou realizovány ve spolupráci s městskými úřady jednotlivých měst a jsou určeny ředitelům a zástupcům ředitelů základních škol. Semináře poskytnou komplexní úvod do problematiky nadání společně s přehledem specifických potřeb nadaných žáků, vhodných metod práce s nadanými, legislativních možností a omezení, zdrojů dalších materiálů a možností odborné pomoci.

Projekt bezprostředně navazuje na Kurz pro školní koordinátory péče o nadání a je propojen se Systémem podpory nadání koordinovaným NIDV MŠMT.

Kompletní informace včetně programů plánovaných seminářů naleznete na http://deti.mensa.cz/index.php?pg=home--vzdelavani-ucitelu--supporting-gifted-children-for-the-future