Podpora nadání - Praha

Krajská síť podpory nadání hl. m. Prahy

Jejím úkolem je sdružovat subjekty v kraji, které se zabývají odhalováním, rozvojem, podporou a uplatněním nadání dětí a žáků.

V Síti jsou sdruženy:

- ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

- ORGANIZACE PRACUJÍCÍ S NADANÝMI ČI PEDAGOGY

 

Registrace do Krajské sítě podpory nadání Hlavního města Prahy je v kompetenci krajského kooridnátora. Zažádat o ni můžete prostřednictvím formuláře.

Další organizace podporující nadání v kraji

« Zpět

Projekt Mladý vědec 2016 - Nevšední matematika - Asociace malých debrujárů ČR, spolek

 

Celoroční projekt - Nevšední matematika (sada 20 pracovních listů + prezentace pro veřejnost).
Účastníci řešili problém Kolumbova vejce, pentagramu, zabývali se pop up geometrií, modelovali mnohostěny, vyráběli geometrické skládačky a stavebnice, domácí tangram, objevili fleurogami, zabývali se cyklistickou geometrií, chodníkovou geometrií, násobením ve světě, domečkologií, Möbiovou páskou, hvězdou z osmiúhelníku, krájením dortu, hledali střed kružnice, prozkoumávali láhev (z matematického hlediska představuje objem míru charakterizující danou vymezenou část prostoru), řešili problém - Od čtverců k rámu (optimalizace a operační výzkum), řešili krok do prostoru, hráli topinkovou (úloha optimalizace) a hledali nejkratší tah (problém obchodního cestujícího). Řešením úloh rozvíjeli fantazii a představivost.

Podrobnosti na http://www.debrujar.cz/clanek/2017010021-nevsedni-matematika