Systém podpory nadání v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji postupně vzniká jako součást Systému podpory nadání a péče o nadané v ČR Krajská síť podpory nadání, která je koordinována úzkou skupinou partnerů tzv. Krajskou koordinační skupinou. (KKS) Krajskou koordinační skupinu tvoří zástupci Pedagogicko-psychologické poradny, České školní inspekce, Krajského úřadu PK, Západočeské univerzity, NIDV a zástupci MŠ a ZŠ.

Členové Krajské koordinační skupiny 

Do krajské sítě postupně vstupují školy, školská zařízení a organizace, které mají zájem a potenciál rozvíjet nadání u dětí, žáků a studentů.

Jejím cílem je sdružovat a rozvíjet spolupráci se subjekty, které se podílejí na identifikaci a podpoře nadání. Dále získávat pro podporu nadání zdroje v rámci dotyčného kraje a usilovat o rozvoj aktivit pro nadané. Činnost krajské sítě podpory nadání je navázána na NIDV Plzeň.

Registrace do Krajské sítě podpory nadání Plzeňského kraje je v kompetenci krajského koordinátora. Zažádat o ni můžete prostřednictvím formuláře.

Diagnostiku a konzultační činnost v oblasti nadání a talentu dětí, žáků a studentů poskytuje v Plzeňském kraji:

Mgr. Eliška Kloudová  - tel: 377 468 146 email: eliska.kloudova@pepor-plzen.cz

Mgr. Václav Svoboda. - tel. 377 468 167 email: vaclav.svoboda@pepor-plzen.cz

Koordinátorka Krajské sítě podpory nadání Plzeňského kraje

Mgr. Monika Holečková

email: holeckova@nidv.cz

tel: 377 473 607

 

Aktuality Plzeňský kraj

« Zpět

Tematické blokové programy pro šk. rok 2017/2018 Techmania Science Center

Od školního roku 2017/2018 jsme pro školní skupiny připravili nový druh programu, který nahradí dřívější programy v laboratořích a dílnách.

Tematické blokové programy trvají 3 vyučovací hodiny a spojují návštěvu expozic a laboratoří, 3D Planetária či Science On a Sphere. Žáci se v nich pod vedením našich edutainerů seznámí s tématy z oblasti astronomie, biologie či geografie.

Podrobnosti k jednotlivým programům naleznete na edu.techmania.cz:

Přijď na zub výživě přírodověda, výchova ke zdraví 1. stupeň ZŠ
Tajemství planety Země přírodověda, člověk a jeho svět 1. stupeň ZŠ
Jaký smysl mají smysly? přírodopis, výchova ke zdraví 2. stupeň ZŠ, SŠ
Po čem šlapeme geografie, geologie 2. stupeň ZŠ, SŠ
Výprava za přírodou naší planety geografie, ekologie 2. stupeň ZŠ, SŠ
Komentovaná procházka sluneční soustavou astronomie, geografie 2. stupeň ZŠ, SŠ