Olomoucká síť podpory nadání

Krajský koordinátor podpory nadání: Mgr. Pavel Rušar (rusar@nidv.cz; + 420 773 790 778).

V souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 až 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy došlo v jednotlivých krajích k vytvoření KRAJSKÝCH KOORDINAČNÍCH SKUPIN PRO PODPORU NADÁNÍ (KKS). Olomoucká Krajská koordinační skupina se skládá ze zástupců NIDV, KÚ Olomouckého kraje, ČŠI, UPOL, PPP Olomouckého kraje, mateřských, základních i středních škol a SVČ, event. dalších subjektů (pro její přesné složení a kontakty klikněte vlevo na "Kontakty").

KKS vytváří a koordinuje KRAJSKOU SÍŤ PODPORY NADÁNÍ (KSPN), v jejímž rámci se subjekty relevantní k podpoře nadání v kraji setkávají, informují se, event. přímo spolupracují. Kromě všech členů koordinační skupiny jsou v KSPN zástupci dalších organizací (složení a kontakty opět viz "Kontakty" na liště vlevo).

Stručně o práci KKS i KSPN viz Podpora nadání v kraji

Aktuality Olomoucký kraj a celostátní

« Zpět

Výstava Sbohem, monarchie. Putování dlouhým 19. stoletím

 

Vědecká knihovna v Olomouci připravila k 100. výročí založení samostatného československého státu projekt Sbohem, monarchie mapující formování a proměny habsburského mocnářství v tzv. dlouhém století.
Mocnářství v podobě, kterou mělo po celé 19. století, bylo specifickou říší, složenou z mnoha historických území a mnoha národů. Naším cílem bylo připomenout si svět, který v roce 1918 zmizel. To vše nikoli za účelem nostalgického vzpomínání, ale především pro lepší pochopení reálií, které zásadním způsobem formovaly život, kulturu a vůbec vývoj českých zemí v období, na jehož konci stálo vyhlášení Československé republiky.
 
Jádrem projektu jsou dvě samostatné výstavy Sbohem, monarchie. Habsburské mocnářství 1804–1918 v Pevnosti poznání a Sbohem, monarchie. Putování dlouhým 19. stoletím v Galerii Biblio.

Podrobnosti na https://www.vkol.cz/kalendar-akci-detail.php?akce=vystava-sbohem-monarchie-putovani-dlouhym-19-stoletim