Olomoucká síť podpory nadání

Krajský koordinátor podpory nadání: Mgr. Pavel Rušar (rusar@nidv.cz; + 420 773 790 778).

V souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 až 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy došlo v jednotlivých krajích k vytvoření KRAJSKÝCH KOORDINAČNÍCH SKUPIN PRO PODPORU NADÁNÍ (KKS). Olomoucká Krajská koordinační skupina se skládá ze zástupců NIDV, KÚ Olomouckého kraje, ČŠI, UPOL, PPP Olomouckého kraje, mateřských, základních i středních škol a SVČ, event. dalších subjektů (pro její přesné složení a kontakty klikněte vlevo na "Kontakty").

KKS vytváří a koordinuje KRAJSKOU SÍŤ PODPORY NADÁNÍ (KSPN), v jejímž rámci se subjekty relevantní k podpoře nadání v kraji setkávají, informují se, event. přímo spolupracují. Kromě všech členů koordinační skupiny jsou v KSPN zástupci dalších organizací (složení a kontakty opět viz "Kontakty" na liště vlevo).

Stručně o práci KKS i KSPN viz Podpora nadání v kraji

Aktuality Olomoucký kraj a celostátní

« Zpět

Festival Olmützer Kulturtage

 

Festival pořádá Vědecká knihovna v Olomouci ve spolupráci s Rakouským centrem Univerzity Palackého, katedrou germanistky FF UP a sekcí německého jazyka ÚCJ PdF UP.
Festival nabídne nové německé a rakouské filmy, výstavy, přednášky, prezentace, diskuse, soutěže, koncerty, divadelní představení a také bohatý program pro žáky základních a středních škol. Cílem je představit nejen aktuální kulturu našich sousedů, ale také propagovat
němčinu jako atraktivní jazyk, který má v našem regionu nezastupitelný význam.

Program zde: 

https://www.vkol.cz/cs/sluzby/nemecka-knihovna/akce/clanek/festival-olmutzer-kulturtage-2018/