Články původní

O tom, co je nadání a kdo je nadaný nepanuje naprostá shoda ani mezi lidmi, kteří se těmito tématy zabývají celý život. I v obvyklém vnímání těchto pojmů se můžeme setkat s přístupy od talentu coby projevené naprosté výjimečnosti až po názor, že každý má nějaký talent a záleží na jeho rozvoji. V této rubrice přinášíme pohled redakce a spolupracujících odborníků na tuto problematiku. Zároveň vyzýváme čtenářskou obec k zapojení do diskuze  zasláním vlastního textu či názoru.

Dále v této rubrice uvádíme rozhovory se zajímavými osobnostmi, které se zabývají nadáním a nadanými, nebo s nimi prakticky pracují, případně s takovými žáky a mladými lidmi, jež bychom za nadané mohli označit. Dále články představující zajímavé iniciativy a instituce se vztahem k nadání a nadaným.

« Zpět

Bakala Foundation umožnila dalším nadaným studovat v zahraničí

Nadace Bakala Foundation v letošním roce rozdělila dalších 5 milionů korun mladým talentům s ambicí studovat na předních zahraničních univerzitách. Stipendia uděluje nadace v rámci programu Scholarship již sedmým rokem a letošní ročník opět potvrdil enormní zájem studentů. Z celkem 218 zájemců jich 22 postoupilo k pohovorům před odbornou hodnoticí komisi. Ta nakonec rozhodla o udělení 13 stipendií. V rámci programu Scholarship nadace poskytla finanční pomoc při studiu již 113 studentům z České republiky, celková částka, kterou manželé Bakalovi doposud podpořili talentované studenty z ČR při studiu v zahraničí, činí téměř 100 milionů korun.

Dvaadvacítka žadatelů prošla osobními pohovory, které měly kromě motivace pro studium a dosažených výsledků ukázat také postoj uchazečů ke vzdělání a ochotu angažovat se ve veřejném životě. „Nejde jen o to, že někdo bude výborný lékař nebo výborný učitel. Pravda je, že když svou práci bude dělat zodpovědně a profesionálně, s přesvědčením a s těmi správnými hodnotami, bude zároveň obrovským přínosem pro celou naši společnost," komentuje způsob výběru stipendistů předsedkyně správní rady Bakala Foundation Michaela Bakala. Dlouholetý předseda hodnoticí komise Pepper de Callier se netají svým nadšením ze studentů: „Každý rok jsem znovu ohromen, jak skvělí studenti se o stipendium ucházejí. Posilují ve mně víru v lepší budoucnost."

Studenti středních i vysokých škol, kteří v rámci pohovorů nejvíce přesvědčili komisi, se nyní mohou radovat ze stipendia, které jim vysněné studium na prestižní zahraniční instituci umožní. Konkrétní výše podpory se liší podle zvolené školy i finančních možností studentů. Při splnění všech podmínek nadace stipendistům garantuje podporu po celou dobu studijního programu, na který ji získali.

V krátkém proslovu na závěr pohovorů Michaela Bakala poděkovala studentům a popřála jim mnoho štěstí. „Děkuji za vaši práci, touhu se vzdělávat, ochotu jít za něčím, co možná i pro vás znamená určitou oběť. Opouštíte zemi, opouštíte rodiče, vydáváte se do neznámého prostředí. Pokud jste letos stipendium nezískali, nevzdávejte to, žádat můžete i v dalších letech. Držím vám všem palce."

Spolu s podáním přihlášky musel každý z žadatelů o stipendium zpracovat esej v anglickém jazyce na jedno ze tří stanovených témat. Prvním z nich bylo zamyšlení nad vzděláním bez doprovodných hodnot a jeho morálním aspektem. V rámci druhého tématu měli studenti možnost diskutovat nad citátem Dante Alighieriho: "Nejtemnější části pekla jsou rezervovány pro ty, kteří si zachovají svou neutralitu v dobách morální krize." Třetí volbou byla reflexe studenta na téma svého nezdaru v minulosti a významu této zkušenosti pro přístup k dalším životním výzvám.

Složení hodnoticí komise programu Scholarship v roce 2016:

Michaela Bakala, Kristýna Borsodi, Pepper de Callier (předseda hodnoticí komise), Irma Comstocková, Alan Krautstengl, Ján Michalčák, Michal Pěchouček, Jonathan Stein, Radek Špicar, Vanda Thorne a Michael Žantovský.

O programu Scholarship:

Bakala Foundation už sedmým rokem nabízí prostřednictvím programu Scholarship talentovaným českým studentům finanční podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Program je určen studentům z České republiky, kteří chtějí studovat bakalářský či magisterský program na zahraničních univerzitách a je jim méně než 33 let.

Stipendia v rámci programu Scholarship nepředstavují pouze jednosměrnou jízdenku na semestr či rok v zahraničí. Studenty, kteří mají vynikající studijní výsledky a nejsou schopní si své studium financovat vlastními silami, nadace podporuje po celou dobu jejich studia.

Program Scholarship zastřešuje Bakala Foundation ve spolupráci se švýcarskou nadací Fondation Zdenek et Michaela Bakala. Celková částka, kterou manželé Bakalovi doposud podpořili talentované studenty při studiu v zahraničí, činí téměř 100 milionů korun. V rámci programu Scholarship bylo podpořeno již 113 studentů.

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Marii Wichterlovou emailem: wichterlova@bakalafoundation.org, nebo na tel.: +420 601 593 949

 

Další odkazy v rubrice Stipendia a ocenění