MŠ Lužice

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Mgr. Iva Ladrová

telefon:  725471082

email: msluzice@gmail.com

www.luzice.eu (součást stránek obce)

adresa: užice 97, Lužice

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: předškolní děti

Rozsah působnosti: místní

Typ talentcentra: vzdělávací

Zaměření oborové: předškolní vzdělávání

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: třídní vzdělávací projekty zaměřené na Gardnerovu typologii inteligencí (2 - 3x do roka)

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

zatím se připravujeme

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

pedagožky MŠ

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

samostudium odborné literatury, spolupráce s PPP

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

spolupráce s NIDV Ústeckého kraje a SPN

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

 

Referenční osoby

 

Finanční náročnost účasti cílových skupin

nulové náklady, investice do literatury