Liberecká síť podpory nadání

Koordinátorka krajské sítě podpory nadání

PhDr. Iva Šeflová

email: seflova@nidv.cz
tel: 482 360 516

mobil: 770 130 512

Krajská síť podpory nadání sdružuje subjekty, které oblast nadání podporují. O naplňování cílů a o rozšiřování sítě podpory nadání v Libereckém kraji pečuje krajský koordinátor, zaměstnanec NIDV v Liberci, a krajská koordinační skupina (KKS). Společné schůzky těch, kteří se o problematiku nadaných zajímají, se konají formou tzv. kulatých stolů. Na těchto jednáních sdílejí aktéři informace, své zkušenosti i způsoby vypořádání se s nastalými situacemi, s nimiž se v praxi setkávají. 

Krajská síť podpory nadání vzniká v rámci Systému podpory nadání. Ten je budován Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s dalšími organizacemi (PPP, ČŠI, SPC, KÚ, NÚV, RIS 3, školami) a jeho cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech žáků včetně rozvíjení jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. 

Aktuality Liberecký kraj

4. sobota s technikou proběhne 9. 2. 2012 v Liberci

Akce je učena především pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, kteří se rozhodují, kde dále studovat. Pro zájemce o studium strojírenství, elektrotechniky a počítačových technologií využívaných v...

Den s technikou proběhne 11. 2. 2013 na Gymnáziu a SOŠPg Liberec

Připravena jsou témata z mikrobiologie a aplikace nanoželeza pro sanace, problematika výroby nanovláken, nanosvět, "divadlo chemie", automobilové techniky a jaderné energetiky.

T-exkurze Talnetu - podzim 2012

Na sklonku letošního roku jsou připraveny exkurze věnované z ajímavým chemickým experimentům, nanotechnologiím, pozorování...

Den T

Na akci „Den T“ prezentujete 1. 10. 2012 před odborníky svůj nápad i představu, jak a za kolik jej realizovat. Cílem akce je mj. motivovat a podporovat studenty k tvůrčí a vědecké kariéře, zapojit...
Je zobrazeno 346 - 350 položek z celkového počtu 366.
Položek na stránku 5
  74