Liberecká síť podpory nadání

Koordinátorka krajské sítě podpory nadání

PhDr. Iva Šeflová

email: seflova@nidv.cz
tel: 482 360 516

mobil: 770 130 512

Krajská síť podpory nadání sdružuje subjekty, které oblast nadání podporují. O naplňování cílů a o rozšiřování sítě podpory nadání v Libereckém kraji pečuje krajský koordinátor, zaměstnanec NIDV v Liberci, a krajská koordinační skupina (KKS). Společné schůzky těch, kteří se o problematiku nadaných zajímají, se konají formou tzv. kulatých stolů. Na těchto jednáních sdílejí aktéři informace, své zkušenosti i způsoby vypořádání se s nastalými situacemi, s nimiž se v praxi setkávají. 

Krajská síť podpory nadání vzniká v rámci Systému podpory nadání. Ten je budován Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s dalšími organizacemi (PPP, ČŠI, SPC, KÚ, NÚV, RIS 3, školami) a jeho cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech žáků včetně rozvíjení jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. 

Aktuality Liberecký kraj

Ministerstvo školství spustilo šablony pro střední a vyšší odborné školy

MŠMT jako Řídicí orgán OP VVV vyhlásilo další dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony. Po mateřských a základních školách, pro které...

Talnet otevírá možnost přihlášení do druhých bloků kurzů

Noví Talneťáci se mohou registrovat do druhých bloků T-kurzů, které to umožňují. Anotace aktuálně otevřených kurzů můžete najít  zde Přihlášku  zde Uzávěrka přihlašování...

Fyzikální parametry fotbalového míče

Neváhejte a zapojte se do mezinárodní STEM aktivity - testování fyzikálních parametrů fotbalového míče.

Zákon lomu ve fotografii - nejlepší práce

Ukázky nejlepších prací fotosoutěže pro zvídavé fyziky a šikovné fotografy naleznete na www.debrujar.cz.

Zkvalitnění péče o žáky nadané a talentované v KAP LK

Ráda bych Vás touto cestou informovala o možnosti zapojení do platformy „Rozvoj osobnosti" , jejíž součástí je téma Zkvalitnění péče o žáky nadané a talentované společně s tématem...
Je zobrazeno 236 - 240 položek z celkového počtu 366.
Položek na stránku 5
  74