Liberecká síť podpory nadání

Koordinátorka krajské sítě podpory nadání

PhDr. Iva Šeflová

email: seflova@nidv.cz
tel: 482 360 516

mobil: 770 130 512

Krajská síť podpory nadání sdružuje subjekty, které oblast nadání podporují. O naplňování cílů a o rozšiřování sítě podpory nadání v Libereckém kraji pečuje krajský koordinátor, zaměstnanec NIDV v Liberci, a krajská koordinační skupina (KKS). Společné schůzky těch, kteří se o problematiku nadaných zajímají, se konají formou tzv. kulatých stolů. Na těchto jednáních sdílejí aktéři informace, své zkušenosti i způsoby vypořádání se s nastalými situacemi, s nimiž se v praxi setkávají. 

Krajská síť podpory nadání vzniká v rámci Systému podpory nadání. Ten je budován Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s dalšími organizacemi (PPP, ČŠI, SPC, KÚ, NÚV, RIS 3, školami) a jeho cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech žáků včetně rozvíjení jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. 

Aktuality Liberecký kraj

« Zpět

Jak se přihlásit do soutěže České hlavičky 2016

Projekt České hlavičky je odvozen od mateřského projektu Česká hlava, který má v současné době dobře fungující mediální kampaň zaměřenou na popularizaci vědy v České republice a daří se mu zvyšovat společenskou prestiž vědeckých a technických pracovníků. Je završen pravidelným udělováním Národní ceny vlády Česká hlava a dalšími cenami z oblasti vědy a techniky.Přihlášku mohou podat jednotliví zájemci, kolektivy a školy, vědecké a odborné instituce či zájmová sdružení a podobně.

Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru. Je zaměřen na středoškolskou mládež.

Přihlášku mohou podat jednotliví zájemci, kolektivy a školy, vědecké a odborné instituce či zájmová sdružení a podobně.

Stáhněte si přihlášku a odešlete ji podle instrukcí.

Lhůta k podání přihlášek je 30. června 2016. Rozhodující je datum, kdy je práce doručena organizátorovi soutěže.

Přihlášku mohou podávat jednotlivci nebo autorské týmy v maximálním tříčlenném složení. Hlásit se mohou přímo sami. Nominovat něčí práci mohou i ostatní jednotlivci, školy a další organizace.

Přihlášky se podávají výhradně v elektronické podobě jako jeden soubor. Přihlášky mohou být zaslány na e-mailovou adresu hlavicky@ceskahlava.cz, nebo poštou na CD na adresu organizátora soutěže: Česká hlava PROJEKT, z.ú., soutěž České hlavičky 2016, Konojedská 1575/20, 100 00 Praha 10.

Soubor musí obsahovat:

  1. vyplněný přihlašovací formulář
  2. abstrakt (stručný výtah) práce
  3. synopse (přehled, shrnutí) práce
  4. odborný posudek

Veškeré texty musí být podávány výhradně v českém jazyce.

Práci lze nominovat do více než jedné kategorie. Porota však ohodnotí pouze jednu, nejlépe umístěnou práci.

Další podrobnosti naleznete ve Statutu soutěže: http://www.ceskahlava.cz/cz/prihlaska-ceska-hlavicka/