Královéhradecká síť podpory nadání

Krajská síť podpory nadání Královéhradeckého kraje

Krajská síť podpory nadání v Královéhradeckém kraji vzniká jako součást systému podpory nadání v ČR, v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané MŠMT na období let 2014–2020, jejímž cílem je maximální rozvoj potenciálu všech dětí, žáků a studentů zejména v oblasti kognitivního nadání. Koordinací a rozvojem krajské sítě je pověřen krajský koordinátor podpory nadání na pracovišti NIDV v Hradci Králové. Členem krajské sítě podpory nadání se může stát subjekt (škola, organizace, výzkumná instituce, zaměstnavatel…), který má zájem a potenciál rozvíjet nadání u dětí a mládeže a je ochoten sdílet své zkušenosti a kapacity s dalšími členy krajské sítě a spolupracujícími subjekty.

Naplňování cílů, rozšiřování sítě a vytváření vhodných podmínek zajišťuje spolu s koordinátorem krajská koordinační skupina, jejímiž členy jsou zástupci NIDV, KÚ, PPP, NÚV, ČŠI, NNO a SVČ. (viz Kontakty).

O registraci do Krajské sítě podpory nadání Královéhradeckého kraje je možné zažádat u krajského koordinátora.

V Síti jsou sdruženy:

- školy a školská zařízení

- organizace pracující s nadanými dětmi, žáky a studenty a organizace vzdělávající pedagogy

- instituce, jejicž úkolem je péče o nadané a vytváření vhodných podmínek

Koordinátorka podpory nadání

Mgr. Markéta Palečková
tel.: 495 514 803, 778 546 754
email: paleckova@nidv.cz
 
 
 
 
 

Aktuality Královéhradecký kraj

EU CODE WEEK 2018 - příležitost, jak podpořit programování ve školách

 

EU CODE WEEK 2018 - příležitost, jak podpořit programování ve školách

EU Code Week je celosvětová kampaň na podporu programování, jež v EU probíhá pod záštitou Evropské komise. Jejím cílem je zvyšovat povědomí o programování a motivovat mladé lidi, aby se učili programovat. Do akce se může zapojit každý, ať už jako organizátor nebo účastník – děti, žáci, studenti, mladí lidé, dospělí, učitelé, podnikatelé i firmy.

Příklad dobré praxe - inspirujte se, zapojte se... V ČR přispívá firma SAP díky zaměstnancům z Brna základním kurzem programování s využitím vizuálního programovacího jazyku Scratch pro děti. Další možností je návštěva přímo na školách, na které je nutné se předem domluvit.

Podrobnosti na https://codeweek.eu/


Přehled aktivit podpory nadání v Královéhradeckém kraji