Královéhradecká síť podpory nadání

Krajská síť podpory nadání Královéhradeckého kraje

Krajská síť podpory nadání v Královéhradeckém kraji vzniká jako součást systému podpory nadání v ČR, v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané MŠMT na období let 2014–2020, jejímž cílem je maximální rozvoj potenciálu všech dětí, žáků a studentů zejména v oblasti kognitivního nadání. Koordinací a rozvojem krajské sítě je pověřen krajský koordinátor podpory nadání na pracovišti NIDV v Hradci Králové. Členem krajské sítě podpory nadání se může stát subjekt (škola, organizace, výzkumná instituce, zaměstnavatel…), který má zájem a potenciál rozvíjet nadání u dětí a mládeže a je ochoten sdílet své zkušenosti a kapacity s dalšími členy krajské sítě a spolupracujícími subjekty.

Naplňování cílů, rozšiřování sítě a vytváření vhodných podmínek zajišťuje spolu s koordinátorem krajská koordinační skupina, jejímiž členy jsou zástupci NIDV, KÚ, PPP, NÚV, ČŠI, NNO a SVČ. (viz Kontakty).

O registraci do Krajské sítě podpory nadání Královéhradeckého kraje je možné zažádat u krajského koordinátora.

V Síti jsou sdruženy:

- školy a školská zařízení

- organizace pracující s nadanými dětmi, žáky a studenty a organizace vzdělávající pedagogy

- instituce, jejicž úkolem je péče o nadané a vytváření vhodných podmínek

Koordinátorka podpory nadání

Mgr. Markéta Palečková
tel.: 495 514 803, 778 546 754
email: paleckova@nidv.cz
 
 
 
 
 

Aktuality Královéhradecký kraj

Logická olympiáda 2018

Logická olympiáda je soutěž pořádána Mensou České republiky pro všechny od 3 - 20 let s vlastní hlavou. Je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup, nerozhodují naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Každý, kdo chce soutěžit, se musí zaregistrovat do 30. září 2018. Postup registrace a bližší informace o soutěži najdete na www.logickaolympiada.cz.

Nominační kolo je onine, soutěžící se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv kde je dostupné připojení k internetu.
https://www.logickaolympiada.cz/

 


Přehled aktivit podpory nadání v Královéhradeckém kraji