Královéhradecká síť podpory nadání

Krajská síť podpory nadání Královéhradeckého kraje

Krajská síť podpory nadání v Královéhradeckém kraji vzniká jako součást systému podpory nadání v ČR, v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané MŠMT na období let 2014–2020, jejímž cílem je maximální rozvoj potenciálu všech dětí, žáků a studentů zejména v oblasti kognitivního nadání. Koordinací a rozvojem krajské sítě je pověřen krajský koordinátor podpory nadání na pracovišti NIDV v Hradci Králové. Členem krajské sítě podpory nadání se může stát subjekt (škola, organizace, výzkumná instituce, zaměstnavatel…), který má zájem a potenciál rozvíjet nadání u dětí a mládeže a je ochoten sdílet své zkušenosti a kapacity s dalšími členy krajské sítě a spolupracujícími subjekty.

Naplňování cílů, rozšiřování sítě a vytváření vhodných podmínek zajišťuje spolu s koordinátorem krajská koordinační skupina, jejímiž členy jsou zástupci NIDV, KÚ, PPP, NÚV, ČŠI, NNO a SVČ. (viz Kontakty).

O registraci do Krajské sítě podpory nadání Královéhradeckého kraje je možné zažádat u krajského koordinátora.

V Síti jsou sdruženy:

- školy a školská zařízení

- organizace pracující s nadanými dětmi, žáky a studenty a organizace vzdělávající pedagogy

- instituce, jejicž úkolem je péče o nadané a vytváření vhodných podmínek

Koordinátorka podpory nadání

Mgr. Markéta Palečková
tel.: 495 514 803, 778 546 754
email: paleckova@nidv.cz
 
 
 
 
 

Aktuality Královéhradecký kraj

Klub nadaných dětí Delfíni v Hradci Králové zahajuje další ročník

Klub nadaných dětí Delfíni je určen zvídavým dětem od 1. do 8. třídy, pravidelné schůzky probíhají v Knihovně města Hradce Králové v úterý od 15 do 16 hodin nebo od 16:30 do 17:30 hodin. Na programu jsou deskové hry, šifrovačky, hlavolamy, slovní hříčky, dále též exkurze na zajímavá místa z různých oborů. Pro účast dětí v kroužku není nutné vyšetření v poradně ani testování v Mense. 

První schůzka proběhne již příští úterý 18. září. V případě zájmu můžete kontaktovat paní Romanu Poloprutskou - romana.poloprutska@mensa.cz, více informací zde: 


Přehled aktivit podpory nadání v Královéhradeckém kraji