Královéhradecká síť podpory nadání

Krajská síť podpory nadání Královéhradeckého kraje

Krajská síť podpory nadání v Královéhradeckém kraji vzniká jako součást systému podpory nadání v ČR, v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané MŠMT na období let 2014–2020, jejímž cílem je maximální rozvoj potenciálu všech dětí, žáků a studentů zejména v oblasti kognitivního nadání. Koordinací a rozvojem krajské sítě je pověřen krajský koordinátor podpory nadání na pracovišti NIDV v Hradci Králové. Členem krajské sítě podpory nadání se může stát subjekt (škola, organizace, výzkumná instituce, zaměstnavatel…), který má zájem a potenciál rozvíjet nadání u dětí a mládeže a je ochoten sdílet své zkušenosti a kapacity s dalšími členy krajské sítě a spolupracujícími subjekty.

Naplňování cílů, rozšiřování sítě a vytváření vhodných podmínek zajišťuje spolu s koordinátorem krajská koordinační skupina, jejímiž členy jsou zástupci NIDV, KÚ, PPP, NÚV, ČŠI, NNO a SVČ. (viz Kontakty).

O registraci do Krajské sítě podpory nadání Královéhradeckého kraje je možné zažádat u krajského koordinátora.

V Síti jsou sdruženy:

- školy a školská zařízení

- organizace pracující s nadanými dětmi, žáky a studenty a organizace vzdělávající pedagogy

- instituce, jejicž úkolem je péče o nadané a vytváření vhodných podmínek

Koordinátorka podpory nadání

Mgr. Markéta Palečková
tel.: 495 514 803, 778 546 754
email: paleckova@nidv.cz
 
 
 
 
 

Aktuality Královéhradecký kraj

Setkání rodičů nadaných a zvídavých dětí v Jaroměři - 18. 8. 2018

Setkání rodičů přemýšlivých, zvídavých a nadaných dětí proběhne v sobotu 18. srpna od 10 do 14:30 hodin ve skautské klubovně v Jaroměři (Na Matysáku 537). Akce je určena zejména rodičům nadaných dětí, ale též všem ostatním, kteří mají o toto téma zájem. Cílem akce je sdílení zkušeností, nápadů, rad a tipů. Přítomnost dětí není nutná, ale není ani na závadu. S sebou nezapomeňte: piknikovou deku či podsedák, drobný jedlý či pitný příspěvek k pikniku, oblíbené obohacující materiály či výtvory vašich dětí, zkušenosti a zvídavé dotazy k důkladnému probrání. (K účasti NENÍ nutné mít u dítěte nadání diagnostikované. Důležité je, že Vás téma zajímá. A máte možnost 18. 8. přijet.)
 
Budeme velmi rádi, pokud budete pozvání šířit i mezi Vaše známé a přátele.
 
Seminář je zdarma, není nutné se nikde formálně registrovat, jen prosíme v případě Vašeho zájmu o zaslání potvrzujícího emailu na adresu kaca.emer@gmail.com, aby měli organizátoři přibližnou představu o počtu účastníků.
 
V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat na adrese kaca.emer@gmail.com nebo paleckova@nidv.cz.
 
Seminář probíhá s podporou projektu APIV B Národního institutu pro další vzdělávání. Podrobnosti zde.
 

Přehled aktivit podpory nadání v Královéhradeckém kraji