Plzeňská síť podpory nadání

Koordinátorka krajské sítě podpory nadání
 
Mgr. Monika Holečková
email: holeckova@nidv.cz
tel: 377 473 607
 
Členové Krajské koordinační skupiny
 
Pedagogicko psychologický poradce pro problematiku nadání
 
Mgr. Eliška Kloudová 
PPP Plzeň – město 
tel: 377 468 146 
email: eliska.kloudova@pepor-plzen.cz
 
Mgr. Václav Svoboda
tel. 379 720 017 
email: vaclav.svoboda@pepor-plzen.cz
 
Krajský úřad Plzeňského kraje
 
Mgr. Irena Kroftová
vedoucí oddělení mládeže a sportu OŠMS KÚPK
email: irena.kroftova@plzensky-kraj.cz
tel.: 377 195 320
 

Mgr. Ludmila Novotná
Tel: 420 377195 373, 777353612
email: Ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz

 
Česká školní inspekce
 
Ing. Pavel Honzík
ředitel inspektorátu
tel.: 377 201 572
e-mail: Pavel. Honzik@csicr.cz
 
 
ZČU Plzeň
RNDr. Miroslav Randa, Ph. D.
děkan fakulty pedagogické
tel: 377 636 000
 
 
Základní škola a Mateřská škola Holoubkov
 
Kontaktní osoba:
Mgr. Iveta Vodičková, ředitelka školy,
tel: 736 482 055
email: zs.holoubkov@seznam.cz
 
Mateřská škola Štěnovice
 
Kontaktní osoba:
Jitka Adamová
tel: 377916304, 377917348, 723955761
email: msstenovice@volny.cz