Katolické gymnázium Třebíč

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Mgr. Martin Bohuslav

telefon: 608 060 904

email: mbohuslav@kgtrebic.cz

http://www.kgtrebic.cz/

adresa: Otmarova 30/22, Třebíč

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: Studenti Katolického gymnázia Třebíč

Rozsah působnosti: regionální

Typ talentcentra: vzdělávací

Zaměření oborové: Matematické, přírodovědné, humanitní, jazykové, spotovní...

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: Příprava studentů na nejrůznější soutěže, vedení kroužků, exkurze, stáže, SOČ - ve spolupráci s dalšími subjekty...

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

Testování IQ - spolupráce s Mensou ČR, pořádání soutěží (i příprava studentů) - recitační soutěž a olympiáda českého jazyka (nižší i vyšší gymnázium, Pytagoriáda (nižší gymnázium), Matematická olympiáda - nižší gymnázium, Náboj junior (nižší gymnázium), zeměpisná olympiáda (nižší i vyšší gymnázium), okresní kola konverzační soutěže pro AJ, NJ (nižší gymnázium), ČJ - recitační soutěž a školní kolo olympiád (nižší i vyšší gymnázium), soutěž Klokan. Příprava a vysílání studentů na soutěže  - chemická olympiáda kategorie C, D; Bible a my; konverzační soutěže AJ, NJ (vyšší gymnázium); dějepisná olympiáda (nižší gymnázium); Dějepravné soutěžení - Muzeum Vysočina; okresní kola olympiády AJ, NJ; fyzikální olympiáda (nižší gymnázium); možnost psaní seminárních prací v cizím jazyce (AJ, NJ). Herna, pořádání sportovních akcí a táborů pro děti - studentský klub Halahoj. Kroužky - chemický, volejbalový.


Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Učitelé Katolického gymnázia Třebíč, pracovníci Halahoj (kromě výuky také vedení kroužků,  individuální příprava mimo výuku), spolupráce s menzou, přednášky lidí z vysokých škol a dalších osobností, pořádání kulturních akcí.

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

Odbornost učitelů dle příslušné aprobace, spolupráce s menzou (testování IQ), spolupráce s psycholožkou, testování profesní orientace studentů.

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci
 

Mensa ČR, Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání Kněžice 109, 675 21 Okříšky, DDM Třebíč

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Účast v celostátním kole SOČ, přesné umístění v jednotlivých soutěžích za tento rok nemám k dispozici.

Referenční osoby

Zřizovatel - Biskupství brněnské, naši studenti a jejich rodiče.
 

Finanční náročnost účasti cílových skupin

Platí se pouze kroužky (200 Kč na hodinu týdně).