Karlovarská síť podpory nadání

Koordinátoři podpory nadání

Mgr. Helena Kumperová

kumperova@nidv.cz

776 333 511

Krajská síť podpory nadání sdružuje subjekty, jenž podporují oblast nadání. Setkání zabývající se problematikou nadaných se konají formou tzv. kulatých stolů, na kterých zainteresované subjekty sdílejí informace, zkušenosti i způsoby řešení situací z praxe. 

Krajská síť podpory nadání vzniká v rámci Systému podpory nadání. Ten je budován Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s dalšími organizacemi (PPP, ČŠI, SPC, KÚ, NÚV, RIS 3, školami). Jeho cílem je maximální rozvoj potenciálu všech žáků, rozvíjení jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku.

Aktuality Karlovarský kraj

« Zpět

Přihlašování do IX. ročníku výtvarné soutěže Čarovné barvy Země

Bylo spuštěno přihlašování do nového ročníku malířské soutěže pro děti a mládež Čarovné barvy země, kterou za podpory Jihomoravského kraje zajišťuje Masarykovo muzeum v Hodoníně prostřednictvím své pobočky – Slovanského hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památky. Přihlašování do soutěže je možné výhradně prostřednictvím webového formuláře: http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/656/, konec sběru přihlášek – 11. ledna 2019 nebo dříve při dosažení kapacity. Zájemci z řad pedagogů se mohou přihlašovat na výtvarný seminář, který proběhne ještě v tomto kalendářním roce a je tedy vhodný i pro ty, kteří se rozhodují, zda se do soutěže přihlásit. Seminář proběhne v Brně, v prostorách MŠ a ZŠ v areálu Fakultní nemocnice Brno, Černopolní 212/9 ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 15 hodin. Přihlašování zde: http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/660/