Karlovarská síť podpory nadání

Koordinátoři podpory nadání

Mgr. Helena Kumperová

kumperova@nidv.cz

776 333 511

Krajská síť podpory nadání sdružuje subjekty, jenž podporují oblast nadání. Setkání zabývající se problematikou nadaných se konají formou tzv. kulatých stolů, na kterých zainteresované subjekty sdílejí informace, zkušenosti i způsoby řešení situací z praxe. 

Krajská síť podpory nadání vzniká v rámci Systému podpory nadání. Ten je budován Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s dalšími organizacemi (PPP, ČŠI, SPC, KÚ, NÚV, RIS 3, školami). Jeho cílem je maximální rozvoj potenciálu všech žáků, rozvíjení jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku.

Aktuality Karlovarský kraj

« Zpět

Baví vás biologie? Pojďte řešit Biozvěst!

Biozvěst je on-line korespondenční seminář věnovaný biologii, ale nikoliv takové, jakou znáte ze školy - čtyřikrát do roka dostanete úlohy, připravované vysokoškolskými studenty biologie, kteří se při jejich tvorbě inspirují nějžhavějšími tématy skutečné biologické vědy. Jejich řešení proto nebude vždy úplně jednoduché, ale naučíte se, jak hledat odborné informace, což bude vaší nejlepší průpravou pro budoucí vysokoškolské studium, ať biologického, či jiného zaměření. Na stránce http://biozvest.arach.cz/ naleznete přihlašovací formulář a taktéž zadání první série, která má uzávěrku začátkem prosince. Nejlepší řešitelé budou oceněny hodnotnými cenami a budou se moci zúčastnit pravidelné expedice.