Gymnázium Havlíčkův Brod

Identifikační údaje

kontaktní osoba: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.

telefon:  569 669 330

email: bouchal@ghb.cz

www.ghb.cz

adresa: Štáflova 2063, Havlíčkův Brod

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci 2. stupně ZŠ, žáci SŠ

Rozsah působnosti: místní, regionální, krajský

Typ talentcentra: vzdělávací

Zaměření oborové: všeobecně vzdělávací předměty

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: Podpora nadaných žáků školy, spolupráce s Mensou, organizace krajského kola logické a biologické olympiády, zájmové kroužky pro žáky i veřejnost, činnost badatelského centra. Pro humanitně orientované žáky je v nabídce dramatický kroužek či umělecký kurz.

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

Pedagogové školy jsou podporováni ve vyhledávání talentů, nabízíme možnost studia dle individuálního vzdělávacího plánu z důvodu nadání. Našim žákům aktivně nabízíme účast v různorodých soutěžích a tomu odpovídá i množství jejich úspěchů na okresní, regionální i celostátní úrovni. Nejlepší z nich podporujeme například nabídkou účasti na konferenci Vědci studentům (pořádá Akademie Věd ČR). Starší studenty motivujeme také nabídkou návštěvy odborných pracovišť na různých VŠ.
Každoročně nominujeme žáky na cenu města Havlíčkův Brod a ocenění Talent Vysočiny. Jsme škola spolupracující s Mensou ČR, našim studentům a veřejnosti nabízíme pravidelně možnost testování IQ a v rámci této spolupráce také organizujeme krajské kolo Logické olympiády pro Kraj Vysočina. Naše školní knihovna nabízí mnoho deskových her, které mají využití i ve školní výuce, jejich nabídku dále ve spolupráci s Mensou rozšiřujeme. 
Již dlouhá léta na škole funguje kroužek malých debrujárů. Popularizaci vědy si členové tohoto kroužku prakticky vyzkoušejí i při pravidelných vystoupeních v rámci dne otevřených dveří či školní akademie. Dále nabízíme pro naše studenty kroužky přírodovědného zaměření (Fy, Che, Bio), dramatický kroužek a výtvarné kroužky, které jsou přístupné i pro veřejnost. V rámci výstavby badatelského centra se rozběhla i spolupráce se základními školami z města i okolí, školám nabízíme program s prací na odborných stanovištích tohoto centra. Pro humanitně zaměřené žáky je určen každoroční červnový umělecký kurz, kterého se mohou zúčastnit v hudební, literární a výtvarné sekci. Sportovně nadaní reprezentují školu v různých týmových sportovních soutěžích.


Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. - ředitel školy
Mgr. Zuzana Šimůnková- koordinátor práce s nadanými žáky, spolupráce s Mensou ČR
Mgr. Pavla Kotnová - koordinátor činnosti badatelského centra a přírodovědných kroužků
Mgr. Václav Vydlák - kroužek malých debrujárů
Mgr. Daniel Koráb - výtvarné kroužky a výtvarná sekce uměleckého kurzu
Mgr. Aleš Říman - literární sekce uměleckého kurzu
 

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

Členové realizačního týmu jsou pedagogové školy. Při studiu dle individuálního vzdělávacího plánu škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Havlíčkově Brodě.

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

Škola spolupracuje s Mensou ČR, AV ČR i vědeckými pracovišti.

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Talent Vysočiny - žáci se pravidelně umisťují mezi nejlepšími desíti, které kraj oceňuje v různých oborech. V květnu 2015 získala žákyně I. Horáčková ocenění Talent Vysočiny v přírodovědném oboru (ZŠ).
Kroužek malých debrujárů - týmy v kategorii ZŠ i SŠ pravidelně reprezentují školu na republikovém finále soutěže Pohár vědy.
Individuální celostátní úspěchy žáků (poslední 3 roky) - 3 vítězové celostátní soutěže Bobřík informatiky, 2 x 1. místo v soutěži Junior Internet, 2. místo v celostátní soutěži Junior Erb, opakované 2. místo v soutěži Fyziklání online, účast v celostátním finále Logické olympiády, Fyzikální olympiády, Soutěže v programování, Eurorebus. Vítězství v mistrovství škol v házené (postup do mezinárodní soutěže), 5. místo týmu stolních tenistů v republikovém finále.
 

Referenční osoby

Zástupce zřizovatele školy - PaedDr. Vladimír Zelený, Odbor školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina
Činnost badatelského centra - Ing. Jana Hadravová, Odbor školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina
Spolupráce s Mensou, testování IQ - Mgr. Dana Havlová, místopředsedkyně Mensy ČR pro testování a nadané děti
Práce s žáky - Školská rada GHB a Rada Spolku rodičů a přátel GHB

 

Finanční náročnost účasti cílových skupin

Činnost v rámci výuky a volnočasových aktivit je pro naše žáky bezplatná. Aktivity badatelského centra v rámci spolupráce se základními školami jsou bezplatné. Nabídky pro veřejnost jsou zpoplatněny: výtvarný kroužek cca 100 Kč/1 konání (poplatek slouží k zaplacení lektora a pomůcek), testování IQ dle ceníku Mensy 290 Kč (část poplatku slouží k uhrazení provozních poplatků a lektora, část je věnována na podporu klub nadaných dětí). Toto nejsou příjmy školy, aktivity provádí členové týmu externě.