Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda (DĚO) je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech a organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky zejména 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.

Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží, má 1 kategorii a člení se podle soutěžních kol (školní, okresní, krajské a celostátní). Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností. Zadání pro jednotlivá kola vytváří ústřední komise DĚO. 

Téma letošního ročníku zní: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace".

Propozice pro 48. ročník DĚO

Výsledková listina - vzor

Upozornění
Po dobu vypracovávání úloh důrazně nedoporučujeme, aby soutěžící měli při sobě mobilní telefony! Pro všechna postupová kola radíme následující opatření: Před zahájením soutěže si žáci zalepí své mobily do rozdaných obálek, podepíší si je a odloží na katedru. Předejde se tím možnosti záměny telefonů či poškození. 

On-line kurz Běh na Olymp  2019  -  Cesty jako tepny civilizace
On-line kurz je volnou (nepovinnou) součástí Dějepisné olympiády a je určen soutěžícím postupujícím do kola krajského a pedagogům. Každý ze dvou modulů se skládá z několika částí: úvodu, lekcí, použité a doporučené literatury, novinek a úloh (od 2. modulu) pro soutěžící. Každá lekce pak z úvodu, výukového textu, odkazů a diskuze k dané lekci. Kurz seznamuje studující s online prostředím a také se zásadami formální úpravy textů pro písemnou práci k DĚO a s pravidly týkajícími se citací. Hlavním cílem kurzu není příprava na Olympiádu, ale rozšíření znalostí k tématu 48. ročníku. Neúčast v on-line kurzu proto NEMÁ vliv na úspěšnost v DĚO.
REGISTRACE UKONČENA. 
31. ledna otevření kurzu - 1. modul            
22. březen otevření kurzu - 2. modul


49. ročník 2019/2020 Dějepisné olympiády bude určen též studentům a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií (II. kategorie).