Gymnázium Žatec

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Mgr.Tomáš Oršulák, Ph.D.

telefon:  411 410 111

email: reditel@gymnazium-kadan.cz

www.gymnazium-kadan.cz

adresa: 5. května 620, Kadaň

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci základních a středních škol, dospělí

Rozsah působnosti: místní, regionální

Typ talentcentra: vzdělávací, informační

Zaměření oborové: interdisciplinární

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: Poskytujeme  vzdělávací (klasické i terénní/badatelské) a rozvojové aktivity z různých oborů všeobecného vzdělání.

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

Poskytujeme zájmové celoroční aktivity zaměřené na rozvoj specifických kompetencí umožňující nalezení a rozvoj talentované mládeže. Každý rok se jedná průměrně o cca 10 aktivit (např. v letošním roce Kroužek tvůrčího psaní, matematiky, programování  a logické úlohy, Tajemství chemie a přírody, Sportovní kroužek – Florbal a Futsal, Čtení hieroglyfů, Rocková dílna).
Mimo tyto dlouhodobé aktivity škola nabízí poradenství v oblasti mimořádně nadaných žáků a vyhodnocuje jejich směřování na humanitní nebo přírodovědně-technické obory.

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Mgr. Martin Kadeřávek, MBA - koordinátor pro talentovanou mládež - poradenství, jazykové vzdělávání
Mgr. Šárka Lendvorská - aktivity v oblasti Ekoškoly a environmentálních soutěží
Mgr. Lenka Stratinská - aktivity v oblasti logických úloh, matematiky a programování
Mgr. Lenka De Bolle - aktivity v oblasti tvůrčího psaní, filozofie, umění apod.

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

zaměstnanci:
Mgr. Martin Kadeřávek, MBA - koordinátor pro talentovanou mládež - poradenství, jazykové vzdělávání
Mgr. Šárka Lendvorská - aktivity v oblasti Ekoškoly a environmentálních soutěží
Mgr. Lenka Stratinská - aktivity v oblasti logických úloh, matematiky a programování
Mgr. Lenka De Bolle - aktivity v oblasti tvůrčího psaní, filozofie, umění apod.
Spolupráce:
- PPP pobočka Kadaň - spolupráce v oblasti odborných poradenských aktivit
- dětský psychiatr/psycholog
- UJEP (univerzita J. E. Purkyně) - spolupráce v oblasti metodické

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

Spolupráce:
- PPP pobočka Kadaň - spolupráce v oblasti odborných poradenských aktivit
- dětský psychiatr/psycholog
- UJEP (univerzita J. E. Purkyně) - spolupráce v oblasti metodické

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

2015
Nejlepší talenti města Kadaně - Eliška Pšeničková (dlouhodobé aktivity v oblasti biologie a environmentálních věd), Dita Pšeničková (významné úspěchy v oblasti literární a taneční).

2014
Nejlepší škola v okrese Chomutov
Gymnázium v Kadani získalo významné ocenění dlouhodobé práce naší školy, našich žáků a kolegů. Naše škola byla oceněna 6. místem v rámci soutěže "Dobrá škola Ústeckého kraje". Zároveň byla nejlepší školou v regionu Chomutov a 4. nejlepším gymnáziem v celém kraji.

Bronzová medaile MŠMT ČR
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy udělil u příležitosti Dne učitelů Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 51 vynikajícím pedagogům všech stupňů vzdělávací soustavy.Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se udělují od roku 1997, a to jako nejvyšší ocenění působení v resortu školství. Je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství. V letošním roce byla tato medaile také udělena emeritní ředitelce PaedDr. Haně Kožíškové.

Ekoškola / EcoSchool
Již v listopadu naše škola potřetí obhájila titul Eco-School, ale slavnostní předání titulu a vlajky proběhlo až 19. června 2014. Za školní Ekotým se ho zúčastnili studenti Ondřej Chobot, Antonín Špatný a Vít Krátký, doprovázel je ředitel Mgr. Tomáš Oršulák, PhD. a koordinátorka programu PaedDr. Hana Kožíšková. Místo předávání bylo opravdu reprezentativní – Senát Parlamentu ČR.

2013
Nejlepší student města Kadaně
Každý rok město Kadaň na základě úspěchů v předchozím roce uděluje ceny talentu v oblasti kultury a umění (cena Karla Havlíčka) a v oblasti vzdělávání a vědy (cena Josefa Löschnera). Za rok 2013 uspěl v oblasti vzdělávání a vědy Dinh Huy Nhat Minh a v oblasti kultury a umění uspěla Martina Heroldová.

Světová škola
Nově jsme v letošním roce převzali v Americkém centru v Praze certifikát Světová škola. Projekt Světová škola organizují neziskové organizace Člověk v tísni a Adra. Naše gymnázium je školou, která se věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání a vede své studenty k tomu, aby se zajímali o život v rozvojových zemích. Uskutečňujeme zajímavé projekty, jejichž pomocí upozorňujeme na různé globální problémy. Za svou práci byli naši učitelé, ale zejména studenti, oceněni, a získali titul Světová škola.

Středoškolská odborná činnost
2. místo v krajském kole – Jan Mistr
3. místo v krajském kole – Pavla Částková
Matematická soutěž Adama Riese

2. místo v mezinárodní matematické soutěži – Lukáš Janda
Mladý Demosthenes – celostátní řečnická soutěž
1. místo v krajském kole – Tomáš Froněk

Olympiáda ve španělském jazyce
2. místo v krajském kole – Markéta Raadová

TGM – život, dílo a význam pro současnost
2., 3. a 4. místo v celostátním kole: Hrbková, Hasincová, Šesták, Zelenková, Heroldová, Miňhová, Hrdina, Mošnová, Ševčíková, Daníčková, Vaňková, Nachtigalová, Zušťáková, Kühnerová, Kožušník, Kostelecká, Hlaváčková, Duška, Frimlová, Martinek, Kroupa, Karpíšek, Maršálek, Remšík, Šebelová

Frankofonie
9. místo v ČR Pavla Kolářové
15. místo Sandra Vácové
Soutěž je vyhlašována pod záštitou samotného ministra zahraničních věcí a zaměřuje se na frankofonní země a jejich kulturu.

Referenční osoby

Ing. Klára Laňková, vedoucí oddělení Oddělení mládeže,tělovýchovy volného času KÚ ÚK
Mgr. Tereza Beníšková, vedoucí PPP Kadaň, psycholog

Finanční náročnost účasti cílových skupin

u aktivit pro žáky bez poplatku, u vybraných aktivit pro dospělé dle finanční náročnosti na provedení akce