Aktuality k soutěžím

« Zpět

Vyhlášení soutěží a přehlídek na školní rok 2018/2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje na školní rok 2018/2019 seznam soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a doporučených školám k účasti. V přehledu jsou soutěže rozděleny do oblastí – předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, odborné a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola.

Bližší informace naleznete na: www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-soutezi-a-prehlidek-na-skolni-rok-2018-2019


Archiv

Archiv soutěží naleznete zde