Soutěž v programování

Archiv úloh

Školní rok 2017/18

Ústřední kolo 32. ročníku Soutěže v programování získalo záštity:

pana primátora statutárního města Liberec Tirora Batthyányho záštita

záštita náměstka hejtmana Libereckého kraje zde

záštita rektora  Technické univerzity Liberec zde

Výsledková listina UK, TU Liberec, 22. – 24. 6. 2018 Výsledková listina

Úlohy ústředního kola:

zadání WEB

zadání mikrořadiče

zadání programování

Krajská kola, 19. – 21. 4. 2018

Úlohy krajského kola:

zadání WEB

zadání mikrořadiče

zadání programování

Výsledkovou listinu naleznete zde

Propozice na školní rok 2017/18

školní rok 2016/2017

Hodnocení 31. ročníku

Ústřední kolo – záštitu nad konáním 31. ročníku ústředního kola Soutěže v programování převzali: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje záštita; primátor Statutárního města Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink a děkan Fakulty informatiky a managementu UHK, prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.

Tisková zpráva

Propozice k ústřednímu kolu

Výsledkové listiny ústředního kola šk. rok 2016/2017

Výsledková listina kategorie Programování žáci zde

Výsledková listina kategorie Programování mládež zde

Výsledková listina kategorie Programování WEB zde

Výsledková listina kategorie Programování Mikrořadiče zde

Zadání úloh ústředního kola šk. rok 2016/2017

Kategorie Programování_Mládež _Žáci

Kategorie Programování_WEB

Kategorie Programování Mikrořadiče

Výsledkové listiny krajských kol Soutěže v programování ve školním roce 2016/17

Kategorie programování žáci- hranice pro postup do ÚK je 16 a více bodů, výsledková listina zde

Kategorie programování mládež - hranice pro postup do ÚK je 30 a více bodů, výsledková listina zde

Kategorie programování WEB - hranice pro postup do ÚK je 20 a více bodů,výsledková listina zde

Kategorie programování mikrořadičů - hranice pro postup do ÚK je 12 a více bodů,   výsledková listina zde

Zadání úloh krajského kola ve školním roce 2016/17

zadání pro kategorii Programování zde

zadání kategorie Tvorba webu zde

zadání Programování mikrořadičů zde

Propozice soutěže na školní rok 2016/17 zde

Text prohlášení pro nezletilé žáky - zde

školní rok 2015/16

Výsledkové listiny ústředního kola Soutže v progamování, konaného ve dnech 24.- 26.6.2016 v Hradci králové na FIM UHK

 

kategorie OFFICE zde

kategorie Programování Mikrořadičů zde

kategorie Programování žáci zde

kategorie Programování mládež zde

kategorie Programování WEB zde

Zadání úloh pro ústřední kolo:

Zadání úlohy pro Programování žáci a mládež zde

Zadání úlohy pro Programování mikrořadičů zde

Zadání úlohy pro Office zde

Zadání úlohy pro WEB zde

Výsledkové listiny krajských kol Soutěže v programování ve školním roce 2015/16

kategorie Office zde, hranice pro postup do ústředního kola je 75 bodů,

kategorie WEB  zde, hranice pro postup do ústředního kola je 26,5 bodu,

kategorie Programování žáci zde, hranice pro postup do ústředního kola je 9,7 bodu,

kategorie Programování mládež zde, hranice pro postup do ústředního kola je 39 bodů,

kategorie Mikrořadiče zde, hranice pro postup do ústředního kola je 52 bodů.

 

Zadání úloh krajského kola ve školním roce 2015/16:

 
 
 
 

školní rok 2013/14

Hodnocení Soutěže v programování za rok 2014

Zadání úloh krajského kola:

kategorie Programování žáci a mládež

kategorie Tvorba Webu

kategorie kancelařské aplikace Office

Výsledky krajského kola:

kategorie Programování žáci

kategorie Programování mladež

kategorie Tvorba Webu

kategorie kancelářské aplikace Office

Zadání úloh ústředního kola:

kategorie Programování mládež

kategorie Tvorba Webu

kategorie Office

Výsledky ústředního kola:

kategorie Programování žáci

kategorie Programování mládež

kategorie Tvorba Webu

kategorie kancelářské aplikace Office

2012/13

Zadání úloh krajského kola:

kategorie Programování mládež

kategorie Programování žáci

kategorie Programování Web

kategorie Kancelářské aplikace 1. část

kategorie Kancelářské aplikace 2. část

Výsledkové listiny krajského kola:

kategorie Programování mládež

kategorie Programování žáci

kategorie Programování Web

kategorie Kancelářské aplikace

Zadání úloh ústředního kola:

kategorie Programování mládež a žáci

kategorie Programování Web

kategorie Kancelářské aplikace

Výsledkové listiny ústředního kola

 

2011/12

Zadání úloh krajského kola:

kategorie Programování mládež

kategorie Programování žáci

kategorie Programování WEB

kategorie kancelářské aplikace Office

Výsledkové listiny krajského kola:

kategorie Programování mládež

kategorie Programování žáci

kategorie Programování Web

kategorie Kancelářské aplikace

Úlohy ústředního kola:

kategorie Programování mládež

kategorie Programování WEB

kategorie Kancelářské aplikace

Výsledkové listiny ústředního kola