Soutěž v programování

Aktuální ročník Soutěže v Programování

Školní rok 2018/19

Ústřední kolo:

Stravování, časy, jídelníček

Harmonogram soutěže

Výpočetní technika a vývojová prostředí

Informace k ústřednímu kolu, které se koná 21. – 23. 6. 2019, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Hradecká 1249/6.

Ústřední kolo soutěže v progarmování získalo:

záštitu hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D.

záštitu děkana Fakulty informatiky a managementu prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA., Ph.D.

záštitu primátora Statutárního města Hradec Králové, prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc.

 

Propozice soutěže na školní rok 2018/19

pozor změna v kategorii Programování mikrořadičů – soutěžící během krajského i ústředního kola používají vlastní hardware a vývojové prostředí."

Akademie CZ.NIC nabízí i v tomto školním roce kurzy a přednášky pro školy a učitele.

Vzdělávací centrum Akademie CZ.NIC nabízí i v tomto školním roce kurzy a přednášky pro školy a učitele. Vybrané kurzy disponují také akreditací MŠMT v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, více informací zde.

Kategorie a termíny konání jednotlivých kol:

Programovací jazyky žáci – ZŠ a odp. ročníky VG – O (3/2019); K (4/2019); Ú (21.- 23.6.2019 Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu);

Programovací jazyky mládež – pro žáky SŠ – O (3/2019); K (4/2019); Ú (21. – 23. 6. 2019 Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu);

Programování Webu – pro žáky SŠ – O (3/2019); K (4/2019); Ú (21. – 23. 6. 2019 Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu);

Programování mikrořadičů – pro žáky ZŠ a SŠ – O (3/2018); K (4/2019); Ú (21. – 23. 6. 2019 Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu);

Změna v zařazení kategorií Soutěže v programování v systému Excelence ZŠ a SŠ, zařazeny budou tyto kategorie:

Programovací jazyky žáci – ZŠ a odpovídající ročníky VG

Programovací jazyky mládež – pro žáky SŠ

Programování Webu – pro žáky SŠ je zařazeno v projektu Excelence pouze pro střední školy;

Pokud bude v této kategorii soutěžit  žák/ žáci ZŠ, musíte vytvořit extra výsledkovou listinu žáků ZŠ. Žáci ZŠ budou sice do programu Excelence zapsáni, ale neobdrží body.

Kategorie Programování mikrořadičů zatím není v systému Excelence zařazena.

Nový organizační řád soutěže, platný od 1.8.2016 zde