Olympiáda v českém jazyce

 

Upozornění

Po dobu vypracovávání úloh důrazně nedoporučujeme, aby soutěžící měli při sobě mobilní telefony! Pro všechna postupová kola radíme následující opatření: Před zahájením soutěže si žáci zalepí své mobily do rozdaných obálek, podepíší si je a odloží na katedru. Předejde se tím možnosti záměny telefonů či poškození.   

        zadání → KÚ       konání                           

ŠK    5. 11. 2018         12. - 30. 11. 2018          

OK   22. 1. 2019           28. - 31. 1. 2019              

KK   27. 3. 2019              3. -  4. 4. 2019              

ÚK                                19. - 25. 6. 2019                                                                                            

Přijetím elektronické přihlášky je soutěžící do ústředního kola Olympiády závazně přihlášen. Vyplněný formulář přihlášky v PDF soutěžící vytiskne, podepíše a nechá potvrdit vedením školy. Potvrzenou přihlášku si uchová pro případnou kontrolu.

DŮLEŽITÉSoutěžící, který se ústředního kola OČJ nezúčastní v plném časovém i obsahovém rozsahu, se nebude moci umístit na některém z laureátských míst.